ໜື່ງໃນເຈັດສ່ິງມະຫັດສະຈັນຂອງໂລກ

ໜື່ງໃນເຈັດສີິ່ງມະຫັດສະຈັນທາງທຳມະຊາດຂອງໂລກກໍ່ຄືທີ່ນີ້ ( Grand canyon) ເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຂື້ນຊື່ຂອງໂຊນ່າ ຊື່ງຢູ່ຫ່າງຈາກເມືອງຄາສິໂນຊື່ດັງຂອງລາສະກັດປະມານ 3-4 ຊົ່ວໂມງ ໂດຍອິດທິພົນຂອງແມ່ນ້ຳໂຄໂລລາໂດໄຫຼ່ຜ່ານທີ່ພູພຽງສູງເຮັດໃຫ້ເກີດການພັງທະລາຍຂອງຫີນເປັນເວລາ 225 ລ້ານປີມາແລ້ວໃນລະຫວ່າງກາງຂອງພູເຂົານ້ອຍໃຫ່ຍມີການຄົ້ນພົບຂອງຮ່ອງຮອຍອາຍາຮານຂອງຊາວອີນເດຍແດງໂບລຮານຕື່ມອີກ