ໄຟຟ້າຈຳປາສັກ ມີໜີ້ຄ້າງຈ່າຍສູງກວ່າ 44 ຕື້ກີບ

ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວສາ ຂາແຂວງຈໍາ ປາສັກເຈັບຫົວກັບບັນຫາໜີ້ສີນຄ່າຊົມໃຊ້ກະແສໄຟຟ້າຍັງມີຕົວເລກສູງ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການສ້າງລາຍຮັບກໍ່ຄືການພັດທະນາຕົນທີ່ໜັກໃຈໜີ້ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຍັງເປັນຫ້ອງການຂອງລັດກວມເຖິງ 69% ຂອງໜີ້ ທັງໝົດ 44 ຕື້ກວ່າກີບ.

ສະພາບໜີ້ສິນຄ່າຊົມໃຊ້ກະແສໄຟຟ້າຢູ່ແຂວງຈໍາປາສັກ ແມ່ນເຫັນວ່າຍັງສືບຕໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບໃຫ້ແກ່ການເກັບລາຍຮັບ ແລະການພັດທະນາຮອບດ້ານຕໍ່ກັບລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວສາຂາແຂວງຈໍາປາສັກ, ເຖິງແມ່ນວ່າຜ່ານມາກໍ່ຄືປະຈຸ ບັນທາງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຈະໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ເຂົ້າໃນການຫາວິທີແກ້ໄຂ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຕົວເລກໜີ້ສິນດັ່ງກ່າວຫຼຸດ ລົງຢ່າງພໍໃຈໄດ້ ແຕ່ຊໍ້າພັດມີລັກສະນະທີ່ຊໍາເຮື້ອ ແລະແກ່ຍາວ ເນື່ອງຈາກວ່າສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ເປັນໜີ້ແມ່ນຍັງຕົກຢູ່ໃນ ພາກລັດ ດັ່ງນັ້ນຈິ່ງເຮັດການນໍາໜີ້ສິນ ມີຫຼາຍຂັ້ນຕອນ ແລະສ້າງຄວາມລໍາ ບາກໃຫ້ກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ທ່ານ ຄູນ ບົວແພງພັນ ຫົວໜ້າລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງຈໍາ ປາສັກ, ໄດ້ເປີດເຜີຍຕໍ່ນັກຂ່າວໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ສັງຄົມປະຈໍາແຂວງໃຫ້ຮູ້ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ: ສະພາບໜີ້ຄ້າງຈ່າຍ ຄ່າກະແສໄຟຟ້າຢູ່ແຂວງຈໍາປາສັກແມ່ນ ເຫັນວ່າມີລັກສະນະທີ່ຖົດຖອຍລົງເລັກນ້ອຍ ແຕ່ພັດຍັງມີລັກສະນະທີ່ຊໍາເຮື້ອ ແລະແກ່ຍາວດັ່ງນັ້ນມາຮອດປະຈຸບັນຄື ທ້າຍເດືອນເມສາ 2017 ມີໜີ້ຄ້າງທັງໝົດ 44,8 ຕື້ກີບ ໃນນັ້ນໜີ້ປະເພດທີ່ຢູ່ອາ ໃສ 2 ຕື້ກວ່າລ້ານກີບ, ໜີ້ປະເພດທຸລະກິດຄ້າຂາຍ 1 ຕື້ກວ່າກີບ, ໜີ້ປະເພດອຸດສາຫະກໍາ 4 ຕື້ກວ່າກີບ, ໜີ້ປະເພດລັດ ບໍລິຫານ 31 ຕື້ກວ່າກີບ ຊຶ່ງກວມເອົາ 69 ກວ່າ% ຂອງໜີ້ທັງໝົດ, ນອກ ນີ້ໜີ້ປະເພດກະສີກໍາ 5 ຕື້ກວ່າກີບ ແລະໜີ້ປະເພດໄຊ້ຊົ່ວຄາວອີກຈໍານວນໜື່ງ.

ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວປະຈຸບັນລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວສາຂາແຂວງຈໍາປາສັກ ແມ່ນໄດ້ມີການເຮັດບົດບັນ ທຶກກັບລູກຄ້າທີ່ເປັນໜີ້ໃຫ້ໄດ້ຈ່າຍຕາມກໍານົດເວລາ ຖ້າບໍ່ຈ່າຍແມ່ນຈະໄດ້ປະຕິ ບັດຕາມລະບຽບການຕັດໄຟຂອງ ຟຟລ, ຖ້າແມ່ນອຸດສາຫະກໍາທີ່ເປັນທຸລະກິດໜີ້ສູງທີ່ບໍ່ສາມາດຕັດໄດ້ແມ່ນຈະໄດ້ແຈ້ງໜີ້ເປັນໄລຍະ ແລະແຈ້ງຜ່ານພະແນກພະ ລັງງານ ແລະບໍ່ແຮ່ ພ້ອມທັງແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການໜີ້ສີນຕິດຕາມສະເພາະ, ສ່ວນບັນຫາໜີ້ພາກລັດແມ່ນພວກເຮົາໄດ້ເຊັນຮັບຮູ້ຈາກກົມກອງ, ຜ່ານຫ້ອງການໆເມືອງ, ຜ່ານພະແນກການເງິນແຂວງແລ້ວສົ່ງໃຫ້ສໍານັກງານໃຫຍ່ ຟຟລ ນໍາສະເໜີກະຊວງການເງິນເພື່ອຂໍທິດຊີ້ນໍາໃນການແກ້ໄຂໜີ້ຈໍານວນດັ່ງກ່າວ.

Cr: http://www.sedthakid.la