ໄພອັນຕະລາຍຈາກເສື້ອຊ້ອນ ແບບໂຄງລວດ

ສໍາຫລັບສາວໆທີ່ຕ້ອງການມີໜ້າເອິກທີ່ເຄັ່ງຕຶງ ແບບໄດ້ຮູບ ຫລາຍຄົນຫັນໜ້າເຂົ້າຫາເສື້ອຊ້ອນແບບທີ່ມີໂຄງລວດເພື່ອປັບໜ້າເອິກໃຫ້ງົດງາມຕາມທີ່ຕ້ອງການ, ຂໍເຕືອນທຸກໆຄົນໄວ້ວ່າອັນຕະລາຍຈາກເສື້ອຊ້ອນຊະນິດນ້ອຍໆໄດ້ມີພຽງອາການເຈັບຈາກການຖືກ ກົດ ຮັດເທົ່ານັ້ນ ຍັງມີອັນຕະລາຍ ໃນແບບອື່ນໆ ທີ່ມີຜົນຕໍ່ສຸຂະພາບໂດຍກົງ

1.ການບີບຮັດຂອງເສື້ອຊ້ອນ ຊະນິດນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ລະບົບຍ່ອຍອາຫານຂອງທ່ານມີປັນຫາ ເມື່ອທ່ານກິນອາຫານເຂົ້າໄປ ການບີບຮັດທີ່ມີຜົນເຮັດໃຫ້ຫລອດອາຫານຕີບ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານກິນອາຫານລໍາບາກ ແລະ ອາຫານກໍ່ບໍ່ສາມາດຍ່ອຍໄດ້ຕາມທີ່ມັນຄວນຈະເປັນ

2.ຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍປ່ອຍກະແສໄຟຟ້າອອກມາ ເຊິ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ທ່ານສູນເສຍພະລັງງານຢ່າງວ່ອງໄວ ຈະມີອາການເມື່ອຍງ່າຍ ແລະ ຮູ້ສຶກບໍ່ມີແຮງ

3.ເຮັດໃຫ້ໂຄງລວດຂັດຂວາງການໃຫລວຽນຂອງນໍ້າເຫລືອງ ເຊິ່ງມີສ່ວນສໍາຄັນ ໃນການຂັບສານຜິດໃນເຕົ້ານົມ

4.ຈະເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໃຫວຂອງ ກະດູກຂ້າງ ແລະ ກ້າມຊີ້ນກໍາບັງ ມີປັນຫາສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ທ່ານຫາຍໃຈຫອບຢູ່ຕະຫລອດ ແລະ ສະມັດຕະພາບຂອງຫົວໃຈກັບປອດຈະເຊື່ອມລົງຢ່າງຊ້າໆ

5.ດ້ວຍການບີບຮັດຂອງເສື້ອຊ້ອນຊະນິດນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການຂັດຂວາງການໃຫລວຽນຂອງເລືອດລົມພາຍໃນຮ່າງກາຍສ່ວນເທິງແລະສ່ວນລຸ່ມ ມີຜົນເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກຂອງອາໄວຍະວະຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍມີປັນຫາ