ໄພທໍາມະຊາດທີ່ເມືອງ ສັງທອງ

ເກີດເຫດຫົນທາງເຈື່ອນໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 23 ກັນຍາ 2015 ນີ້, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເສັ້ນທາງເປ່ເພ ແລະ ດິນເຈື່ອນຢູ່ເຂດ ບ້ານສໍາພັນນາ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.

ສາເຫດແມ່ນອາດຈະເນື່ອງມາຈາກຝົນຕົກໜັກຕິດຕໍ່ກັນຫຼາຍມື້ ເຮັດໃຫ້ດິນຢູ່ໃນພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວຫຼຸບລົງເຮັດໃຫ້ຫົນທາງຂາດ. ສຳລັບການສັນຈອນໃນບໍລິເວນເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວແມ່ນມີຄວາມລຳບາກສົມຄວນ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງຝາກທາງໜ່ວຍການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າກວດສອບພື້ນທີ່ເພື່ອທຳການແກ້ໄຂ ໃຫ້ກັບປະຊາຊົນ.
 

 

..................................................................................................................................................