ໄປຫາມາກິນດ່ວນ!! ສາລີສີມ່ວງ ກິນບຳລຸງສາຍຕາປ້ອງກັນການເກີດຕໍ້ກະຈົກ

ໄປຫາມາກິນດ່ວນ!! ສາລີສີມ່ວງ ກິນບຳລຸງສາຍຕາປ້ອງກັນການເກີດຕໍ້ກະຈົກ

ສາລີສີມ່ວງມີເມັດສີມ່ວງທັ້ງໜ່ວຍ ມີຣົດຊາດບໍ່ຫວານຫຼາຍ ເນື້ອໜຽວນັ້ນໃນເມັດຂອງສາລີແຕ່ລະເມັດຍັງມີສານແອນໂທໄຊຍານນິນ ທີ່ມີຄຸນສົມບັດໃນການຕໍ່ຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫຼະ ແລະ ກົດອະມິໂນທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ຮ່າງກາຍຫຼາຍຊະນິດ ນອກຂາກນີ້ຍັງມີວິຕາມິນ B3 ວິຕາມິນ E ແລະ ກົດໄຂມັນໂອເມກ້າ 6 ແລະ 9 ຫຼາຍກວ່າສາລີຊະນິດອື່ນໆ ສານອາ ຫານເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃນການບຳລຸງສາຍຕາປ້ອງກັນການເກີດຕໍ້ກະຈົກ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງ

ສຳລັບອາຫານທີ່ມີຄຸນຄ່າທາງຢາ ສາມາດຊ່ວຍລົດໂອກາດຂອງການເກີດໂລກມະເຮັງຊະນິດເນື້ອງອກ ປ້ອງກັນການເກີດໂລກຫົວໃຈຊ່ວຍໃນການເສີມສ້າງໃຫ້ຮ່າງກາຍຕ້ານທານເຊື້ອໂລກ ແລະ ຊ່ວຍໃນການສະໝານແຜ ສົ່ງເສີມລະບົບການເຮັດວຽກຂອງເມັດເລືອດແດງພາຍໃນຮ່າງກາຍ ຊ່ວຍໃນການຊະລໍການເກີດໄຂ່ມັນອຸດຕັນໃນຫຼອດເລືອດ ຊ່ວຍຄວບຄຸ່ມລະດັບນ້ຳຕານໃນຜູ້ປ່ວຍທີ່ເປັນໂລກເບົາຫວານ ແລະ ຢັບຢັ້ງການເກີດລິ່ມເລືອດຫຼືເສັ້ນເລືອດແຕກໃນສະໝອງ ບຳລຸງຕັບ ບຳລຸງໄຕ (ໄຕວາຍ ຟອກໄຕ) ແລະ ຍັງຊ່ວຍໃນການຊະລໍຄວາມແກ່ທີ່ເກີດຈາກຄວາມເສື່ອມຂອງເຊລໄດ້ອີກດ້ວຍ

ນອກເໜືອຈາກນີ້ການບໍລິໂພກເມັດສາລີແລ້ວ ໃນສ່ວນອື່ນໆ ຂອງສາລີສີມ່ວງຍັງສາ ມາດນຳມາໃຊ້ປະໂຫຍດເປັນສັບພະຄຸນທາງຢາໄດ້ຄືກັນ ເຊັ່ນ ສ່ວນຂອງຊັງ ເມື່ອນຳມາຕົ້ມແລ້ວ ສາມາດນຳມາດື່ມແກ້ບິດ ຖອກທ້ອງ ຂັບປັດຍ່ຽວ ສ່ວນຂອງຕົ້ນ ຮາກ ແລະ  ໄຫມສາລີ ນຳມາຕົ້ມເອົານ້ຳມາດື່ມເພື່ອຂັບຍ່ຽວໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ນອກຈາກນີ້ຄົນບູຮານຍັງນຳເມັດຂອງສາລີ ມາບົດເພື່ອຮັກສາແຜໄດ້ອີກດ້ວຍ

ສຳລັບການບໍລິໂພກສາລີສີມ່ວງທີ່ກຳລັງເປັນທີ່ນິຍົມກັນຫຼາຍ ຄືການນຳມາໜຶ້ງ ແຕ່ການໜື້ງໃຫ້ແຊບ ແລະ ຄົງຄຸນຄ່າທາງອາຫານທາງອາຫານ ມີຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້ ເລີ່ມຈາກນຳສາລີສີມ່ວງທີ່ຊື້ມາ ປອກເປືອກຫຸ້ມໜ່ວຍອອກ ໂດຍໃຫ້ເຫຼືອເປືອກຫຸ້ມໜ່ວຍປະ ມານ 2-3 ຊັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ເປືອກຊ່ວຍຮັກສາແອນໂທໄຊຍານິນ ແລະ ຄວາມແຕ່ງຕຶງຂອງຂອງເມັດສາລີໄວ້

ຈາກນັ້ນກຽມໝໍ້ໜື້ງຕົ້ມນ້ຳໃຫ້ມັນເດືອດ ນຳໝາກສາລີທີ່ກຽມໄວ້ວາງຮຽງກັນເທີ່ງໝໍ້ໜື້ງ ແລ້ວປິດຝາໃຫ້ແຈບ ປ່ອຍຖິ້ມໄວ້ໃນຂະນະທີ່ນ້ຳເດືອດປະມານ 25-30 ນາທີ ຈາກນັ້ນນຳສາລີຂຶ້ນພັກໄວ້ໃຫ້ອຸ່ນກ່ອນນຳໄປຮັບປະທານ ຫຼື ອາດຈະປຸງດ້ວຍເກືອໜ້ອຍໜຶ່ງກ່ອນນຳໄປຮັບປະທານກະໄດ້