ໄດ້ເຮັດແລ້ວບໍ !! ສູດເດັດກຳຈັດຂີ້ແຂ້ວທີ່ເຫຼືອງ

ອຸປະກອນມີບໍ່ຫຼາຍແຕ່ຫາໄດ້ງ່າຍ ໝາກນາວ1/2 , ໂຊດາ 1 ບວງ ຢາສີຟັນ

ຂັ້ນຕອນການເຮັດ

  1. ເມື່ອໄດ້ອຸປະກອນຄົບແລ້ວກໍ່ເລີ່ມປະສົມເລີຍບີບໝາກນາວລົງໃສນ້ຳໂຊດາທີ່ກ້ຽມໄວ້ແລ້ວໃສຢາສີຟັນຄົ້ນສ່ວນປະສົມໃຫ້ເຂົ້າກັນ
  2. ຈາກນັ້ນນຳມາຖູແຂ້ວ 2-3 ນາທີ
  3. ແລ້ວກໍ່ບ້ວນປາກດ້ວຍນ້ຳທີ່ສະອາດຕາມປົກກະຕິພ້ຽງເທົ່ານີ້ທ່ານກໍ່ຈະໄດ້ແຂ້ວຂາວສະອາດ

ຂໍບອກວ່າຖ້າໃຊ້ວິທີນີ້້ຈັກ 1 ອາທິດຕໍ່ຄັ້ງ ກໍ່ພໍສ່ວນວ່າຈະຖູເຊົ້າ ຫຼື ແລ້ງກໍ່ແລ້ວແຕ່ຄວາມສະດວກ  ເພາະວ່າໂຊດາປະສົມກັບນ້ຳໝາກນາວຈະກັດຮ່ອມແຂ້ວ ເຮັດໃຫ້ເກີດການສຽວແຂ້ວ ແລະ ລະຄາຍເຄືອງເຫືອກໄດ້