ໄຊຍະບູລີ ເສັງຄັດເລືອກ ນັກສຶກສາ ຮຽນຕໍ່ຢູ່ສສ ຫວຽດນາມ

ນັກຮຽນຈົບຊັ້ນ ມ.7 ທົ່ວແຂວງໄຊຍະບູລີ 130 ກວ່າຄົນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ສອບເສັງຄັດເລືອກ ເອົາທຶນການສຶກສາ ຮຽນຕໍ່ສະຖາບັນ ການສຶກສາຢູ່ ແຂວງ ອຽນບາຍ, ກວາງນິງ ແລະ ແຂວງ ເຊີນລາ ສສ ຫວຽດນາມ ຕາມນະໂຍບາຍ ການຮ່ວມມືພັດທະນາ ຊັບພະຍາກອນ ມະນຸດຂອງ 3 ແຂວງດັ່ງກ່າວ ແລະ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ສປປລາວ ໃນວັນທີ 11-12 ເດືອນສິງຫານີ້ ຢູ່ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາແຂວງ.

ທ່ານ ບຸນເພັງ ມາຖາ ຫົວໜ້າຂະແໜງ ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາແຂວງໄຊຍະບູລີ ກ່າວວ່າ: ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ສອບເສັງ ວິຊາພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ, ວິຊາຄະນິດສາດ, ວິຊາວິທະຍາສາດ ທໍາມະຊາດ ແລະ ວິຊາວິທະຍາສາດສັງຄົມ ໂດຍຈະຄັດ ເລືອກເອົາ 35 ຄົນໄປສຶກສາ ລະດັບຊັ້ນກາງ ແລະ ຊັ້ນສູງຢູ່ສະຖາບັນ ການສຶກສາແຂວງອຽນບາຍ, ແຂວງກວາງນິງ ແລະ ແຂວງເຊີນລາ ສສ ຫວຽດນາມ ຕາມນະໂຍບາຍ ທຶນການສຶກສາທີ່ 3 ແຂວງໄດ້ແບ່ງປັນ ໃຫ້ແນໃສ່ຍົກລະດັບ ຄວາມຮູ້ ແລະ ສ້າງພະນັກງານ ວິຊາການ ທີ່ມີປະສົບການ, ຊໍານິຊໍານານ ແລະ ສາມາດ ນໍາເອົາບົດຮຽນ ມາພັດທະນາ ຄຸນນະພາບ ຊີວິດກໍຄືພັດທະນາ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໃນອະນາຄົດ.

ຜ່ານມາ,ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ 3 ແຂວງຂອງ ສສ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮ່ວມມືແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ພັດທະນາ ການສຶກສາ ໂດຍແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ສົ່ງ ນັກຮຽນ ໄປສຶກສາວິຊາສະເພາະຊັ້ນກາງ ແລະ ຊັ້ນສູງ 130 ຄົນ,ຍິງ 47 ຄົນ. ຂະນະດຽວກັນ ກໍໄດ້ໃຫ້ທຶນສຶກສານັກຮຽນ ແຂວງອຽນບາຍສສ ຫວຽດນາມ ຮຽນຄູພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ ແຂວງຫລວງພະບາງ 2 ທຶນ.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

www.kpl.gov.la

 

ບົດຄວາມໃຫມ່ໆ