ໄຂຄວາມລັບ! ຄົນເຮັດວຽກຫຼາຍຢ່າງ ເຂົາແບ່ງເວລາກັນແນວໃດ?

 

 

ທ່ານເຄີຍສົງໄສບໍ່ວ່າຄົນທີ່ເຮັດວຽກຫຼາຍທີ່, ຮຽນຫຼາຍບ່ອນ, ມີກິດຈະການຫຼາຍອັນໃຫ້ເບິ່ງແຍງ ແຖມຍັງມີຄອບຄົວ ແລະພາລະທາງສັງຄົມອີກຫຼວງຫຼາຍ ເຂົາບໍລິຫານຊີວິດຕົນເອງແນວໃດໃຫ້ມີຄວາມສຸກ. ມາເບິ່ງນຳກັນວ່າເທັກນິກການແບ່ງເວລາເປັນແນວໃດ?

  1. ມີແຜນວຽກ: ແຜນວຽກປະກອບດ້ວຍລຳດັບຄວາມສຳຄັນ, ເວລາ, ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດ ຈັດມາໄວ້ເປັນບັນຊີໂລດ ຊ່ວຍໃຫ້ບໍລິຫານເວລາໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ ທັງກັນຫຼົງກັນລືມ ອາດຈະບັນທຶກໄວ້ປຶ້ມ ຫຼືໂທລະສັບມືຖືສິ່ງໃດກໍແລ້ວແຕ່ທີ່ສະດວກສຳລັບເຮົາ.
  2. ຮຽງລຳດັບຄວາມສຳຄັນ: ຖ້າທ່ານຍັງບໍ່ສົນກັບສິ່ງນີ້ ແລ້ວເຮັດວຽກຕາມຄວາມພໍໃຈເປັນຫຼັກ ແນ່ນອນຫົວໝຸນເປັນໝາກຄ່າງເລີຍໂລດ.
  3. ຮູ້ກະຈາຍວຽກ: ນັກທຸລະກິດພັນລ້ານທີ່ມີທຸລະກິດພັນຢ່່າງເຂົາບໍ່ເຮັດຄົນດຽວທັງໝົດດອກ ເຂົາເຈົ້າຮູ້ຈັກສ້າງທີມເວີກ ແລະຮູ້ຈັກກະຈາຍວຽກ  ແລະໃຊ້ວຽກໃຫ້ຖືກຄົນ ພຽງເທົ່ານີ້ການເຮັດວຽກກໍມີະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ. ຈົ່ງຢ່າໄດ້ແບກວຽກທຸກຢ່າງໄວ້ທີ່ຕົນເອງ ຕວນຮູ້ຕັກຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ, ຈັດສັນ, ແບ່ງປັນໃຫ້ກັບຜູ້ອື່ນໆທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມນຳກັນ.
  4. ໂມງພັກກໍຄືພັກ:  ນອນໃຫ້ເຕັມຕາ, ກິນໃຫ້ອິ່ມທ້ອງ, ພັກຜ່ອນໃຫ້ພໍດີ ເພາະມັນສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງສຳລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງເຮັດວຽກຫຼາຍ ເພື່ອກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ຮ່າງກາຍມີປະສິດທິພາບ. ສ່ວນໂມງພັກເຫຼົ່ານີ້ແຕ່ລະຄົນອາດບໍ່ຄືກັນ ຕົວຢ່າງ ກຣາຟຟິກດີໄຊ ບາງຄົນມັນຈະນອນຊ່ວງຫົວແລງ ພໍທ່ຽງຄືນກໍລຸກຂຶ້ນມາເຮັດວຽກເພາະມັກບັນຍາກາດເດິກສະຫງັດຈະໄດ້ມີສະມາທິເຮັດວຽກ ເຊິ່ງມັນກໍບໍ່ຜິດໃຜ.
  5. ເວລາເປັນເງິນເປັນຄຳ:  ເຮັດຫຍັງກໍຕາມຕ້ອງມີການວາງແຜນໃຫ້ດີ ແລະໃຊ້ເວລາໃຫ້ຄຸ້ມຄ່າ ຄືການບໍ່ລ້ຽງວຽກ ວຽກທີ່ຄວນແລ້ວໃນ 1ມື້ກໍໃຫ້ແລ້ວ 1ມື້ ບໍ່ເຍີ້ນມື້ເຍີ້ນວັນ ຫຼືຮອດມື້ຈຶ່ງມາເຮັດດັ່ງບູຮານວ່າ ຊິຂີ້ແລ້ວຈຶ່ງຫາຂອນ ແບບນັ້ນຄືສິ່ງບໍ່ມືອາຊີບເຂົາບໍ່ເຮັດ.
  6. ເຮົາບໍ່ໄດ້ຢູ່ຄົນດຽວໃນໂລກ: ຢ່າລືມວ່າຍັງມີຄອບຄົວ, ຄົນຮັກ, ໝູ່ເພື່ອນ, ສັງຄົມ ຄວນແຍກໃຫ້ອອກຢ່າງໄດ້ໃຫ້ວຽກມາເປັນສາເຫດທຳຮ້າຍຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງທ່ານກັບພວກເຂົາ. ຕ້ອງຮູ້ແບ່ງເວລາກິນເຂົ້າກັບພໍ່ແມ່, ພາແຟນໄປເບິ່ງໜັງຟັງເພງ, ໄປທ່ຽວກັບໝູ່ພໍສົມມາພາຄວນ ເອີ້ນງ່າຍໆກໍຄືຮູ້ປັບຄວາມສົມດຸນກັບຊີວິດນັ້ນເອງ.