ໄຂກອງປະຊຸມເວທີປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການພັດທະນາສັງຄົມແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຈີນ-ອາຊຽນຄັ້ງທີ 9 ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຕາມຂ່າວCRI: ກອງປະຊຸມເວທີປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການພັດທະນາສັງຄົມແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຈີນ-ອາຊຽນຄັ້ງທີ 9 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນແຫ່ງ ສປປ ລາວໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ກໍລະກົດນີ້. ຫົວຂໍ້ຂອງກອງປະຊຸມເວທີປຶກສາຫາລືຄັ້ງນີ້ແມ່ນ "ການປະດິດສ້າງໃໝ່ດ້ານການເງິນແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ".

ໃນກອງປະຊຸມທີ່ດຳເນີນເປັນເວລາ 2 ວັນຄັ້ງນີ້, ຜູ້ແທນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຈະດຳເນີນການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ຕ່າງໆລະຫວ່າງຈີນກັບປະເທດອາຊຽນເຊັ່ນ: ນະໂຍບາຍການເງິນ, ຖານະບົດບາດຂອງລັດຖະບານແລະພາກສ່ວນເອກະຊົນກໍ່ຄືສັງຄົມພົນລະເມືອງໃນການຍົກລະດັບການບໍລິການດ້ານການເງິນ,ຮູບການໃໝ່ໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໂດຍນຳໃຊ້ການປະດິດສ້າງໃໝ່ດ້ານການເງິນເປັນຕົ້ນ. ວັນທີ 30 ກໍລະກົດນີ້, ຜູ້ແທນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຍັງຈະໄປທັດສະນະສຶກສາໂຄງການການເງິນຊົນນະບົດຢູ່ບ້ານອ້ອມຂ້າງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນອີກ.

ທ່ານບຸນເຮືອງ ດວງພະຈັນ, ປະທານຄະນະກຳມະການພັດທະນາຊົນນະບົດແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດລາວ; ທ່ານຫຸງຢຸນທ່ຽນ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການໜ່ວຍນຳພາການພັດທະນາແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງລັດຖະບານຈີນ; ທ່ານຮັບ ໂອມາລີ, ເລຂາປະຈຳການກະຊວງພັດທະນາຊົນນະບົດກຳປູເຈຍ; ທ່ານກ່ວນຮວາປິ່ງ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຈີນປະຈຳລາວ, ທ່ານນາງອາລີເຊຍ ໂຣຊາບາລາ, ຮອງເລຂາທິການໃຫຍ່ສຳນັກງານເລຂາອາຊຽນພ້ອມດ້ວຍເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານຂອງຈີນແລະປະເທດອາຊຽນ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານແລະນັກວິຊາການ,ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ, ວິສາຫະກິດ ແລະ ສື່ມວນຊົນ150 ກວ່າຄົນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເວທີປຶກສາຫາລືຄັ້ງນີ້.

ທ່ານບຸນເຮືອງ ດວງພະຈັນຊີ້ອອກວ່າ: ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ແມ່ນບູລິມະສິດອັນດັບໜຶ່ງຂອງລັດຖະບານລາວ ຜ່ານມາເຫັນວ່າຄວາມທຸກຍາກຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ຫຼຸດລົງເປັນກ້າວໆ ;ອິງຕາມສໍາຫຼວດທີ່ໃຊ້ມາດຕະຖານຂອງສາກົນ , ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກ ໃນ 5 ປີ ຜ່ານມາໄດ້ຫຼຸດລົງຈາກ 27,6% ໃນປີ 2008 ມາເປັນ 23,2%ໃນປີ 2013 ; ສ່ວນຜົນການປະເມີນຕາມ ມາດຕະຖານພາຍໃນ , ເຫັນວ່າ ມາຮອດປະຈຸບັນຍັງມີບ້ານທຸກຍາກກວມ 20.5%ຂອງຈໍານວນບ້ານ ໃນທົ່ວປະເທດ ; ມີ 1 ແສນກ່ວາຄອບຄົວໄດ້ບືນຕົວອອກ ສະພາບຄອບຄົວທຸກຍາກ
ສໍາລັບການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ໃນສະເພາະໜ້ານີ້ຕົ້ນຕໍ ມີ ສອງບັນຫາຄື ບັນຫາທີ 1ແມ່ນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສາທາລະນະ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເສັ້ນທາງ ບັນຫາທີ 2ແມ່ນການ ສ້າງລາຍ ຮັບຂອງ ຄອບຄົວ ຕໍ່ກັບ ບັນຫາ ນີ້ທາງ ອອກໜຶ່ງ ທີ່ດີ ທີ່ສຸດ ແມ່ນການ ສົ່ງເສີມ ໃຫ້ປະ ຊາຊົນ ໄດ້ເຂົ້າ ເຖິງສິນເຊື່ອຊຶ່ງເປັນພາຫານະທີ່ສໍາຄັນໃນການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ
ແບບຍືນຍົງຕາມທິດເພິ່ງຕົນເອງກຸ້ມຕົນເອງສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ.ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມແລະພັດທະນາການເງິນຊົນນະບົດ ແລະ ການເງິນຈຸລະພາກດ້ວຍການວາງນະໂຍບາຍ ສ້າງສິ່ງເອື້ອອໍານວຍແລະ ປັບປຸງດ້ານນິຕິກຳຕ່າງໆກໍ່ໄດ້ຈັດສັນງົບປະມານໃຫ້ແຕ່ລະເມືອງທຸກຍາກ. ດັ່ງນັ້ນ ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ອາຊຽນ-ຈີນ ຄັ້ງທີ 9 ຈື່ງມີຄວາມໜາຍຄວາມສໍາຄັນທີ່ສຸດເພື່ອບັນລຸຄາດໝາຍສູ້ຊົນ
ໃນການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ສ້າງບ້ານພັດທະນາ,ສ້າງບ້ານໃຫ່ຍໃຫ້ກາຍເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍໃນຊົນນະບົດ ສປປ ລາວ.

ທີ່ມາ CRI-FM93