ໃຫ້ຕາຍ! ແປ້ງນົວກໍມີປະໂຫຍດຊັ້ນຫວາ

ແປ້ງນົວຄືວັດຖຸປຸງອາຫານທີ່ຜະລິດມາຈາກຊາກກະດູກສັດ ແລະມັນຕົ້ນ

ເຮົາເຄີຍໄດ້ຍິນມາຫຼາຍກັນແລ້ວວ່າແປ້ງນົວເປັນສານອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຫຼາຍຢ່າງຫາກບໍລິໂພກເກີນຂະໜາດ

ຂໍບອກໄວ້ກ່ອນແປ້ງນົວກໍມີດີຄືກັນເດີ! ສານເຄມີບາງຢ່າງໃນແປ້ງນົວທີ່ສຳຜັດກັບປາຍລີ້ນ ແລ້ວເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມນົວຈະຊ່ວຍກະຕຸ້ນໃຫ້ສະໝອງປອດໂປ່ງ ແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຄຽດ

ແຕ່ຢ່າຟ້າວດີໃຈໄປ! ຜູ້ຊ່ຽວຊານແນະນຳວ່າຄວນບໍລິໂພກແຕ່ໜ້ອຍໆ ມື້ໜຶ່ງຫ້າມກາຍ 2mg ເທົ່ານັ້ນ

ແລະວິທີການໃສ່ແປ້ງນົວທີ່ດີທີ່ສຸດຄືຫຼັງຈາກປົງໝໍ້ແລ້ວ ຫຼືໃສ່ໃນຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍຂອງການແຕ່ງອາຫານ ມັນຈະຄົງຄວາມນົວ ໂດຍທີ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃສ່ຫຼາຍໃຫ້ເປືອງເງິນ ແລະສຸຂະພາບ