ໃຜເປັນກົດໄຫຼຍ້ອນມາເບິ່ງ ພຽງແຕ່ດື່ມນ້ຳກະເພົາແບບນີ້ ອາການທ້ອງອືດ ຈຸກ ຈະຫາຍໄປ

ໃຜເປັນກົດໄຫຼຍ້ອນມາເບິ່ງ ພຽງແຕ່ດື່ມນ້ຳກະເພົາແບບນີ້ ອາການທ້ອງອືດ ຈຸກ ຈະຫາຍໄປ

ເນື່ອງຈາກຄົນໃກ້ຂໍຊິດທ້ອງອືດມາປະມານ 10 ມື້ ກິນຜັກເພີ່ມເຂົ້າໄປກໍ່ແລ້ວ ກິນຢາເຄມີສັງເຄາະຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ຢາເມັດຊ່ວຍຍ່ອຍອາຫານ ຢາກ່ອນອາຫານຊ່ວຍລຳໄສ້ເຄື່ອນຕົວ ຢາເມັດຫຍ້ຳລົດອາການທ້ອງອືດ ຈຸກ ສຽດທ້ອງ ອາການກໍ່ຍັງບໍ່ເຊົາ ພໍໄດ້ສູດນ້ຳກະເພົາ ເລີຍລອງຕົ້ມໃຫ້ຍາດຕິພີ່ນ້ອງກິນລອງເບິ່ງ ແຕ່ດື່ມມື້ທຳອິດໄດ້ຜົນດີແທ້ໆ ທ້ອງອືດ ທ້ອງເຟີ້

ວິທີເຮັດນ້ຳກະເພົາ

 • ນຳກເພົາ 1 ກຳ (ທັ້ງລຳຕົ້ນແລະໃບ) ຖ້າໃຊ້ກະເພົາແດງຈະໄດ້ຜົນດີກວ່າ ປະມານ1 ຂີດ ມາລ້າງໃຫ້ສະອາດດ້ວຍນ້ຳຈຸລິນຊີ EM (ຂອງໂຍເຮ ແຊ່ 1 ຊົ່ວໂມງ) ຫຼື ນ້ຳຢາລ້າງຜັກເພື່ອລ້າງຢາຂ້າແມງໄມ້ອອກ
 • ໃສ່ນ້ຳ 2-3 ລິດລົງໃນໝໍ້ ນຳກະເພົາໃສ່ລົງໄປທັ້ງໝົດ
 • ປິດຝາໝໍ້ ໃຊ້ໄຟປານກາງຄ່ອນຂ້າງອ່ອນ ຕົ້ມປະມານ 15-20 ນາທີ ພໍນ້ຳເດືອດໃຫ້ປິດແກ໊ສທນັທີ
 • ດື່ມຫຼັງອາຫານ 1 ແກ້ວ 250 ml
 • ຖ້ານ້ຳກະເພົາເຢັນລົງ ຫຼື ດື່ມບໍ່ໝົດ ບໍ່ຕ້ອງອຸ່ນຫຼືຕົ້ມນ້ຳ ໃຫ້ແຊ່ເຢັນໄວ້ດືມ

.ລ

- ໃຊ້ກະເພົາແດງຈະໄດ້ຜົນດີກວ່າ

 • ຈຳໄວ້ວ່າ ກະເພົາແດງເປັນສະໝຸນໄພທາດຮ້ອນ ຖ້າດື່ມນໍ້າກະເພົາໄປແລ້ວເກີດອາການຮ້ອນໃນ ໃຫ້ລົດປະລິມານນ້ຳກະເພົາລົງ
 • ອາການໜັກປະມານ 6 ແກ້ວ ແລະ ຫຼັງຈາກມື້ທຳອິດທີ່ດື່ມ ຖ້າອາກາດີຂຶ້ນໃຫ້ລົດປະລິມານນ້ຳກະເພົາລົງ ເຫຼືອຫຼັງອາຫານມື້ລະ 2-3 ແກ້ວ
 • ຢາສະໝຸນໄພ ໃຊ້ເວລາຮັກສາດົນນານເຖີງຈະເຊົາ ຕ້ອງກິນເປັນປະຈຳສະໝ່ຳສະເໝີ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງກິນຢາເຄມີເຂົ້າຊ່ວຍ
 •  

ກະເພົາຊ່ວຍຂັບລົມ ເປັນ Buffer ປັບສົມດຸນກົດໃນກະເພາະອາຫານ ຊ່ວຍເລັ່ງການຍ່ອຍອາຫານ ໄດ້ຜົນດີກັບຄົນທີ່ເປັນໂລກລຳໄສ້ນ້ອຍ ເຊັ່ນ ຈຸກສຽດໃນລຳໄສ້ນ້ອຍ(ເວລາເປັນຄືຖືກແທງ ນັ່ງຢູ່ດີໆກໍ່ເຈັບຄືຖືກແທງ ຫຼື ຖືກຕີ)

ການເບິ່ງແຍງຕົນເອງສຳລັບຜູ້ທີ່ມີອາການທ້ອງອືດ ຈຸກ ສຽດ ແນ່ນເຟີ້

(ຂໍ້ມູນນີ້ໄດ້ມາຈາກປະສົບການຂອງຜູ້ປ່ວຍຫຼາຍໆທ່ານ)

 • ບໍ່ຮັບປະທານອາຫານທີ່ມີຣົດຊາດເຜັດ ແລະ ສົ້ມ ເຜັດໜ້ອຍໜຶ່ງກະບໍ່ໄດ້
 • ບໍ່ຮັບປະທານອາຫານມັນ ແລະ ຂອງໝັກດອງ ເຊັ່ນ ໝາກໄມ້ດອງຕ່າງໆ
 • ບໍ່ຮັບປະທານອາຫານຣົດຫວານ ທີ່ມີນ້ຳຕານປະລິມານຫຼາຍ ເຊັ່ນ ຂະໜົມຫວານ ນ້ຳຫວານ ນ້ຳອັດລົມ
 • ງົດດື່ມເຫຼົ້າ ແລະ ສູບຢາ ຊາແລະກາເຟກໍ່ຄວນງົດ
 • ບໍ່ຮັບປະທານອາຫານປະເພດເນື້ອສັດເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ຄວນກິນເນື້ອປາ ຫຼື ຖົ່ວ
 • ຄວນຮັບປະທານຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ທຸກມື້ ເພື່ອໃຫ້ມີການຂັບຖ່າຍ ໄລ່ລົມອອກ ຈຸລິນຊີໄດ້ເຮັດວຽກ
 • ດື່ມນ້ຳໝາກເລັ່ນປັ່ນ ເຄິ່ງ - ໜຶ່ງກິໂລກຣາມ ກ່ອນຮັບປະທານອາຫານເຊົ້າ
 • ບໍ່ຄວນຮັບປະທານໝາກໄມ້ປະເພດຍ່ອຍຍາກ ເຊັ່ນ ໝາກສີດາ ໝາກມ່ວງ
 • ຄວນກິນໝາກໄມ້ປະເພດຍ່ອຍງ່າຍ ແລະ ມີກາກໃຍສູງ ໝາກໄມ້ທີ່ແນະນຳ ເຊັ່ນ ໝາກກ້ຽງ ຊົມພູ່ ໝາກແຕງ ແຄນຕາລູບ
 • ຫຍ້ຳອາຫານໃຫ້ລະອຽດ ປະມານ 100-200 ເທື່ອຕໍ່ 1 ຄຳ
 • ບໍ່ຮັບປະທານອາຫານຈົນເຕັມກະເພາະອາຫານ
 • ໃຊ້ເວລາຮັບປະທານອາຫານໃນແຕ່ລະມື້ປະມານ ເຄິ່ງ - ໜຶ່ງ ຊົ່ວໂມງ
 • ຫຼັງຮັບປະທານອາຫານສຳເລັດແລ້ວ ໃຫ້ດື່ມນ້ຳໜ້ອຍໜຶ່ງ ຫຼັງຈາກນັ້ນອີກປະມານ ເຄິ່ງເຖີງໜຶ່ງຊົ່ວໂມງໃຫ້ດື່ມນ້ໄກະເພົາເພາະນ້ຳກະເພົາຈະຊ່ວຍຂັບລົມ ແລະ ຊ່ວຍເລັ່ງການຍ່ອຍອາຫານ
 • ຕອນແລງໃຫ້ຮັບປະທານອາຫານຍ່ອຍງ່າຍເທົ່ານັ້ນ ເຊັ່ນ ໂຈ໊ກ ເຂົ້າຕົ້ມ
 • ຄວນດື່ມຢາຄູລ (ມື້ລະ 1 ກວດ ຫຼັງອາຫານເຊົ້າ) ຫຼື ຢາ-ອາຫານເສີມປະເພດເພີ່ມຈຸລິນຊີໃນລຳໄສ້
 • ອອກກຳລັງກສຍຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ ເຊັ່ນ ແລ່ນທຸກເຊົ້າ ຫຼື ແລ່ນໃນຊ່ວງຕອນແລງ ເພື່ອໃຫ້ລຳໄສ້ມີການເຄື່ອນໄຫວ
 • ອົດທົນໃນເລື່ອງບໍ່ກິນອາຫານຈຸກຈິກ ບໍ່ເປັນເວລາ ບໍ່ເປັນມື້
 • ທ່ອງໄວໃນໃຈສະເໝີວ່າ “ການບໍ່ມີໂລກ ເປັນລາບອັນປະເສີດ”