ໃຜຜົມຍາວຊ້າລອງເຮັດເບິ່ງ!! ສູດຜົມຍາວຂ້າມຄືນ ເຮັດໄດ້ງ່າຍໆ

ໃຜຜົມຍາວຊ້າລອງເຮັດເບິ່ງ!! ສູດຜົມຍາວຂ້າມຄືນ ເຮັດໄດ້ງ່າຍໆ

ປັນຫາເລື່ອງເສັ້ນຜົມບໍ່ວ່າຈະເປັນຜູ້ຊາຍຫຼືຍິງກໍ່ຕ່າງພົບກັນທັ້ງນັ້ນໂດຍສະເພາະຜົມບາງແລະອ່ອນແອ

ຜູ້ຊາຍນັ້ນມັກຈະເປັນເລື່ອງກ່ຽວກັບກຳມະພັນ ສ່ວນຜູ້ຍິງນັ້ນເປັນເລື່ອງຜົມແຫ້ງ ແຕກປາຍເພາະເຄມີໃນຜະລິດຕະພັນຍອມຜົມຕ່າງໆນາໆ ເຊິ່ງບໍ່ພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນເຄື່ອງໜີບຜົມຫຼືໄດເປົ່າຜົມກໍ່ເປັນສ່ວນໃນປັນຫາເສັ້ນຜົມຄືກັນ

 

ເຮົາຈຶງມາເປີດເຜິຍສູດຜົມຍາວແລະບຳລຸງພຽງຂ້າມຄືນ!

ວິທີການໝັກຜົມຕ້ອງໃຫ້ສານອາຫານທຳມະຊາດທີ່ຈຳເປັນປກ່ເສັ້ນຜົມ ເພື່ອເພີ່ມນ້ຳໜັກ ຄວາມເງົາງາມແລະປະລິມານແລະຈະຊ່ວຍເລັງໃຫ້ຜົມນັ້ນຍາວຂຶ້ນໄວ ດ້ວຍສ່ວນປະສົມ 3 ຢ່າງນີ້

ນ້ຳມັນລະຫຸ່ງ 2 ບ່ວງໂຕະ

ນ້ຳເຜິ້ງ 1 ບ່ວງໂຕະ

ໄຂ່ແດງ 1 ໜ່ວຍ

 

ປະສົມທຸກຢ່າງໃຫ້ເຂົ້າກັນ ແລ້ວນຳໄປນວດໂຄນຜົມຂອງເຈົ້າໃຫ້ທົ່ວຫົວແລະເສັ້ນຜົມ ຄຸມດ້ວຍໝວກປຼາສະຕິກ ແລະ ຖີ້ມໄວ້ 2-3 ຊົ່ວໂມງ

ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ລ້າງເສັ້ນຜົມດ້ວຍຢາສະຜົມແລະຄຮີມນວດຕາມປົກກະຕິ ເມື່ອເຮັດສຳເລັດແລ້ວລອງສັງ ເກດເບິ່ງຄວາມປ່ຽນແປງໄດ້ ແລະ ໃຫ້ເຮັດສູດນີ້ໄປເລື່ອຍໆ 1-2 ເທື່ອຕໍ່ອາທິດເປັນເວລາ 2 ເດືອນເພື່ອບຳລຸງເສັ້ນຜົມຂອງເຈົ້າ