ໃຜທີ່ໃຈບຸນກະລຸນາຊ່ວຍເຫລືອທາງໂຮງຮຽນແຫ່ງນີ້ແດ່

ນ້ຳຖ້ວມທີ່ຜ່ານມາ ເຮັດໃຫ້ ໂຮງຮຽນ ມັດທະຍົມ ຍາມຈະເລີນໄຊ, ເມືອງ ທ່າໂທມ, ແຂວງ ໄຊສົມບຸນ ເສຍຫາຍໜັກ ປື້ມແບບຮຽນ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການຮຽນ ສື່ການສອນ ຯລຯ ເສຍຫາຍເກືອບທັງໝົດ. ຕິດຕໍ່ຊ່ວຍເຫຼືອ 02099152601 (ເບີອຳນວຍການ)