ໃຜທີ່ຄິດແຕ່ງານກ່ອນອາຍຸ 25 ຕ້ອງອ່ານ!

ຫາກພົບເນື້ອຄູ່ທີ່ດີ, ແຟນທີ່ດີ ນັບວ່າເປັນເລື່ອງດີສຸດໆ ແຕ່ໃນຊ່ວງອາຍຸ 20 ປີ ຄືເປັນຊ່ວງເວລາຄົ້ນຫາຕົນເອງ ການແຕ່ງງານອາດຈະໄວເກີນໄປ ຫາກບໍ່ເຄີຍຄິດລອງຄົ້ນຫາຕົນເອງ ຫຼືລອງເຮັດຫຍັງແບບນີ້ຈັກຄັ້ງ ທີ່ສໍາຄັນລອງໃຊ້ເວລາເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອໃຫ້ເຂົາຍອມຮັບໃນສິ່ງທີ່ເຈົ້າເປັນ

 1. ຢ່າຟ້າວເສຍເວລາກັບຄວາມຮັກຈົນເສຍການຮຽນ ( ເພາະອະນາຄົດເປັນຂອງເຮົາຢ່າເພິ່ງໃຫ້ຜູ້ຊາຍເຂົ້າມາຕັດສິນໃນຊ່ວງນີ້ )
 2. ເຂົາຮັກຕົນເອງ: ຜູ້ຊາຍຄົນທໍາອິດທີ່ບອກວ່າຮັກເຮົາ ອາດບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມແບບນັ້ນແທ້ໆ
 3. ເພິ່ງພາຕົນເອງໃຫ້ໄດ້ໃນລະດັບໜຶ່ງ, ກ້າຄິດກ້າຕັດສິນໃຈ ແລະມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນຕົນເອງ
 4. ໃຊ້ເຫດຜົນ ບໍ່ໃຊ້ອາລົມຫຼິ້ນກັບຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຄົນອື່ນ ແຕ່ໃນຊ່ວງອາຍຸ 20 ບອກເລີຍວ່າ ສະໝອງສ່ວນໜຶ່ງທີ່ໃຊ້ເຫດຜົນຍັງບໍ່ພັດທະນາເຕັມທີ່
 5. ຍັງມີໂອກາດເລືອກຜູ້ຊາຍດີໆໄດ້ອີກຫຼາຍຄົນ
 6. ຮຽນຮູ້ວ່າເຮົາປ່ຽນໃຜບໍ່ໄດ້ ມັນຄົງບໍ່ແມ່ນທີ່ຈະໃຫ້ເຂົາປ່ຽນຕົນເອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງເຮົາ
 7. ເຮັດກິດຈະກໍາຮ່ວມກັບໝູ່ເພື່ອນແດ່
 8. ໃນເມື່ອເຮົາມີເວລາເລືອກ ລອງເປັນໂຕຂອງໂຕເອງໃສ່ກັນກໍດີ
 9. ທຸ່ມເທໃຫ້ກັບຕົນເອງ ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຕົນເອງຮັກຢ່າງເຕັມທີ່
 10. ຮຽນເຮັດອາຫານ ເພາະເປັນສະເໜ່ຂອງຜູ້ຍິງ
 11. ຖ້າໃຫ້ເຂົາເປັນຜູ້ໃຫຍ່ພໍ ເພາະພາວະຄວາມສະຫຼາດທາງອາລົມຂອງຜູ້ຊາຍຊ້າກວ່າຜູ້ຍິງ 5-7 ປີ
 12. ອິດສະລະທາງການເງິນ ຫາຄວາມໝັ້ນຄົງທາງການເງິນຂອງຕົນເອງກ່ອນແຕ່ງງານກັບໃຜຈັກຄົນ
 13. ເຊື່ອໃນຄໍາວ່າ ແມ່ນຫຍັງຈະເກີດກໍຕ້ອງເກີດ
 14. ຖ້າຄວາມຮູ້ສຶກນັ້ນ ຄວາມຮູ້ສຶກພິເສດສຸດໆທີ່ຢາກໄດ້ໃຜຈັກຄົນ
 15. ໃຊ້ເວລາກັບຄອບຄົວ ເພາະຄົນທີ່ຈະຄອຍພັກດັນເຮົາທຸກເວລາຄືພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງເຮົາ ເມື່ອເຮົາມີຄອບຄົວເປັນຂອງເຮົາເອງ ເຮົາອາດບໍ່ທີເວລາໃຫ້ກັບພວກເຂົາ