ໃຜຖືກໃຜຜິດ

ຫຼາຍໆຄົນອາດຈະໃຊ້ເວລາຢູ່ບ່ອນເຮັດຽກຫຼາຍຈົນເອີ້ນໄດ້ວ່າຫ້ອງການເປັນບ້ານຫຼັງທີ່ສອງ ເປັນເລື່ອງປົກກະຕິໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຈະຕ້ອງກ່ຽວກັບການມີປະຕິສໍາພັນກັບຄົນອ້ອມຂ້າງ, ໝູ່ຮ່ວມງານ ,ຫົວໜ້າ ແລະ ລູກນ້ອງຢູ່ເປັນປະຈໍາ.

ການເຮັດວຽກໃນມຸມມອງທີ່ແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຫົວໜ້າກັບລູກນ້ອງຍັງຄົງເກີດຂື້ນສະເໝີ ລູກນ້ອງກໍ່ມັກຈະເບິ່ງວ່າຫົວໜ້າຂອງຕົງເອງນັ້ນມີບັນຫາ ສ່ວນຫົວໜ້າກໍ່ເບິ່ງລູກນ້ອງມີບັນຫາຫຼາຍຢ່າງ ຫຼາຍໆຄັ້ງຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ການທີ່ເບິ່ງແຕກຕ່າງກັນນີ້ເກີດຂື້ນສະເພາະຕ່າງຄົນກໍ່ຕ່າງຢູ່ຄົນລະດ້ານຂອງການເຮັດວຽກ ເຮົາຕ່າງກໍ່ເອົາໂຕເອງເປັນທີ່ຕັ້ງໂດຍບໍ່ໄດ້ຄໍ່ນຶງເຖິງອີກຝ່າຍວ່າມີຄວາມຕ້ອງການຫຍັງ ແລະ ມີບັນຫາຫຍັງ

ເປັນເລື່ອງຂອງ (Mindset) ຄົນເຮົາມີມມາຍເຊັດ 2 ແບບ ຄື Inward Mindset  ການທີ່ເຮົາເບິ່ງແຕ່ປະໂຫຍດ ແຕ່ເປົ້າໝານຂອງຕົນເອງເປັນທີ່ຕັ້ງ ແລະ ເບິ່ງຄົນອື່ນເປັນພຽງເຄື່ອງມື ເປັນອຸປະສັກ ຫຼື ເບິ່ງວ່າເຂົາບໍ່ມີຄ່າ ບໍ່ມີຕົວຕົນ ເບິ່ງຄົນເປັນວັດຖຸ

ໃນຂະນະທີ່ Outward Mindset ເບິ່ງຄົນເປັນຄົນ ເບິ່ງເປົ້າໝານ ຫຼື ປະໂຫຍດຂອງຄົນອື່ນກໍ່ມີຄ່າ ມີຄວາມໝານເຊັ່ນດຽວກັບທ່ານເອງ ທັງນີ້ກໍ່ເພາະ ມາຍເຊັດ ຈະເປັນຕົວກໍານົດພຶດຕິກໍາການສະແດງອອກຂອງທ່ານເອງ ຫາກຄົນທີ່ Inward Mindset ມາເຮັດວຽກດ້ວຍກັນ ຫົວໜ້າ ລູກນ້ອງທີ່ມີ Inward Mindset ມາເຮັດວຽກດ້ວຍກັນຕ່າງກໍ່ຈະຕ່າງເບິ່ງຈາກມຸມຂອງຕົວເອງ ເຮັດໃຫ້ເຮົາໂທດຄົນອື່ນຕະຫຼອດເວລາ ບໍ່ໂທດຕົວເອງ ດ້ວຍຄວາມຂັດແຍ້ງກໍ່ມັກຈະປະທະຂື້ນເລື້ອຍໆ

ນອກຈາກນີ້ອາດເຈີກໍລະນີທີ່ວ່າ ຫົວໜ້າບາງຄົນເປັນຫົວໜ້າທີ່ດີຫຼາຍ ເບິ່ງແຍງເອາໃຈໃສ່ລູກນ້ອງດີຫຼາຍ ບໍ່ເຄີຍມີບັນຫາຫຍັງ ແຕ່ພໍມີລູກນ້ອງທີ່ມີມາກັນຄົນລະແນວ ເບິ່ງໂລກກັນຄົນລະແບບ ມີວິທີ່ຕິດ ວິທີການເຮັດວຽກຄົນລະຢ່າງ ຫົວໜ້າຄົນນັ້ນກໍ່ອາດຈະກາຍເປັນຫົວໜ້າທີ່ບໍ່ດີສໍາລັບລູກນ້ອງໄດ້ ຫຼືມີຫົວໜ້າບາງຄົນເບິ່ງວ່າເຮັດວຽກກັບລູກນ້ອງຄົນນີ້ດີ ບບໍ່ເຄີຍມີບັນຫາ ແຕ່ພໍເສລາຜ່ານໄປເລີ່ມມີຄວາມຂັດແຍ້ງ ເລີ່ມເບິ່ງວ່າລູກນ້ອງບໍ່ຕັ້ງໃຈເຮັດວຽກ ເລີ່ມມີແຕ່ຄວາມຫຼາຍເລື່ອງກໍ່ອາດເປັນໄປໄດ້

ບັນຫານີ້ນອກຈາກຈະເປັນເລື່ອງ Mindset ແລ້ວຍັງເປັນເງື່ນໄຂທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ອອກໄປຕາມແຕ່ລະຊ່ວງເວລາ ຕາມແຕ່ລະສະຖານະການ ຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າລູກນ້ອງແຕ່ລະຄົນຈະມີບຸກຄະລິກ ລັກສະນະ ນິໄສທີ່ຫຼາກຫຼາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ ດັ່ງນັ້ນສິລະປະໃນການບໍລິຫານຜົນງານຂອງລູກນ້ອງຈຶ່ງເປັນເລື່ອງທີ່ຫົວໜ້າຕ້ອງໃຊ້ເທັກນິກ ແລະ ວິທີການ ທີ່ຕ່າງກັນສໍາລັບຄົນແຕ່ລະຄົນໃນສະຖານະການ ແຕ່ລະສະຖານະການ ຕ້ອງເຮັດຄວາມເຂົ້າໃຈເຖິງແບບຕົ້ນສະບັບຂອງລູກນ້ອງແຕ່ລະຄົນ

ເມື່ອຫົວໜ້າກັບລູກນ້ອງມີຄວາມເຂົ້າໃຈກັນດີ ຕ່າງຄົນຕ່າງເຂົ້າໃຈບັນຫາ ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງກັນ ແລະ ກັນ ກໍ່ຈະບໍ່ມີບັນຫາໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ