ໃບໝາກຍົມ ໃບເຕີຍ ໃບຊາ ລົດຄວາມດັນໂລຫິດໄດ້ດີ

ໃບໝາກຍົມ ໃບເຕີຍ ໃບຊາ ລົດຄວາມດັນໂລຫິດໄດ້ດີ

ທາງສະໝຸນໄພມີຫຼາຍສູດຊ່ວຍບັນເທົາໄດ້ ແລະ “ໃບໝາກຍົມ-ໃບເຕີຍ-ໃບຊາ” ເປັນສູດໜຶ່ງທີ່ນິຍົມໃຊ້ມາດົນນານແລ້ວ

ໂດຍໃຫ້ເອົາໃບໝາກຍົມສົດ ເດັດຈາກ້ານ 1 ກ້ານ ໃບເຕີຍ ສົດ 2-3 ໃບ ແລະ ໃບຊາ ແຫ້ງ ຢີ່ຫໍ້ໃດກໍ່ໄດ້ 1 ຍິບມື ຕັ້ມລວມກັນກັບນ້ຳ 1 ລີດຈົນເດືອດ

ຈາກນັ້ນດື່ມຕ່າງນ້ຳທັ້ງມື້ ຊື່ງຈະດື່ມແບບອຸ່ນໆ ຫຼື ດື່ມເປັນນ້ຳອຸນຫະພູມປົກກະຕິກະໄດ້ ຈະຊ່ວຍລົດຄວາມດັນໂລຫິດໄດ້ລະດັບໜຶ່ງ ຖ້າດື່ມແລ້ວຖືກທາງຢາເຮັດໃຫ້ດີຂຶ້ນສາມາດຕົ້ມດື່ມໄດ້ເລື່ອຍໆ ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ