ໃບຜັກໜ່ອກ ກັບ 4 ປະໂຫຍດ...

ປະໂຫຍດດີໆຂອງໃບຜັກໜ່ອກທີ່ເຮົາຍັງບໍ່ທັນຮູ້ ແກ້ອາການຊ້ຳໃນ, ຫຼຸດອາການອັກເສບ, ເສີມສ້າງ ແລະ ກະຕຸ້ນການສ້າງຄໍລາເຈນ ແລະ ໃຫ້ຜີວໜັງເປັ່ງປັ່ງບຳລຸງ ຮັກສາດວງຕາ,ສາຍຕາ ເພາະໃບຜັກໜ່ອກມີວິຕະມິນສູງ ບຳລຸງປະສາດແລະສະໝອງ, ເພີມຄວາມສາມາດໃນການຈື່ຈຳ ລົດຄວາມສ່ຽງອັນໄຊເມີ່ ຫຼື ສະໝອງເສື່ອມ ຫລຸດຄວາມຄຽດ ແລະ ຄາຍຄວາມກັງວົງໄດ້,ແກ້ອາການວິນຫົວ, ບັນເທົາອາການເຈັບຄໍ, ຮ້ອນໃນ, ກະຫາຍນ້ຳ, ລຸດລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດ, ຮັກສາໂລກຄວາມດັນເລືອດສູງ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາພາວະເລືອດຈາງ.

ວິທີເຮັດນ້ຳໃບຜັກໜ່ອກດື່ມເອງຢູ່ເຮືອນ
1. ນຳໃບຜັກໜ່ອກທັງຕົ້ນມາລ້າງນ້ຳໃຫ້ສະອາດ.
2. ຕັດຕົ້ນແລະໃບເປັນທ່ອນໆປະມານ 2-3

3.ທ່ອນເອົາໃບມາປັ່ນລວມກັບນ້ຳສະອາດ ໂດຍໃສ່ນ້ຳລົງໄປໃຫ້ຖ່ວມ
4. ຕອງເອົາແຕ່ນ້ຳມາດື່ມອາດປຸງລົດດ້ວຍນ້ຳເຜິງໄດ້ເລັກນ້ອຍເພື່ອລຸດຄວາມຂົມ
ວິທີດື່ມນ້ຳໃບຜັກໜ່ອກ
- ດື່ມຄັ້ງລະ 120ຫາ200 ml ວັນລະ 3 ຄັ້ງ.