ໃນຄວາມສໍາພັນເຮົາແອບແຂ່ງຂັນກັບຄົນເຮົາຮັກຂອງເຮົາຫລືບໍ່

ຄວາມຈິງແລ້ວຢູ່ໃນຄວາມສໍາພັນ ຄວາມຮັກເປັນເລື່ອງຂອງຄວາມກົມກຽວ ເຮົາຮັກຄົນນີ້ ແຕ່ບາງທີ່ເລິກໆແລ້ວ ໃນຄວາມສໍາພັນ ແຕ່ງຝ່າຍຕ່າງກໍ່ແອບ ແຂ່ງຂັນກັນຢູ່

ຫລາຍຄັ້ງທີ່ເຮົາຫລິ້ນກິລາ ຫລິ້ນເກມກັບຄົນທີ່ຮັກຢ່າງເອົາເປັນເອົາຕາຍເພື່ອພິສູດວ່າໃຜສີມືດີກ່ວາກັນ ໃນຄວາມສໍາພັນທີ່ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ຂື້ນມາ ຄູ່ຮັກຫລາຍຄູ່ກໍ່ແອບປຽບທຽບຕົວເອງກັບຄົນຮັກໃນມິຕິຕ່າງໆ ໜ້າທີ່ການງານ ລາຍໄດ້ ໂບນັດ ຄວາມສໍາເລັດ ແລະ ຫນ້າຕາທາງສັງຄົມ ພໍເຖິງຈຸດທີ່ກາຍເປັບຄອບຄົວດຽວກັນ ພໍ່ແມ່ຫລາຍຄູ່ກໍ່ແອບແຂ່ງຂັນກັນວ່າໃຜຈະລ້ຽງລູກໄດ້ດີກ່ວາກັນ ແລະ ລູກຈະຮັກໃຜຫລາຍກ່ວາ

ມະນຸດເຮົາມີການແຂ່ງຂັນເປັນອົງປະກອບຫນຶ່ງໃນການເອົາຕົວລອດ ເລິກໆເຮົາຕ່າງມີຈິດວິນຍານນັກແຂ່ງ ຂະຫນາດໃນຄວາມຮັກທີ່ເຮົາຖືວ່າເຮົາແຂ່ງຊະນະຄູ່ແຂ່ງອື່ນໆຈົນໄດ້ຄອງຮັກກັນແລ້ວ ບາງທີ່ເຮົາກໍ່ບໍ່ໄຫວທີ່ຈະແອບແຂ່ງກັນຕໍ່ ການແຂ່ງຂັນ ຫລື ການປຽບທຽບກັນເອງກັບຄົນທີ່ເຮົາຮັກອາດຈະມີສາເຫດຫລາຍແບບ ສ່ວນຫນຶ່ງຄືເຮົາເອງກໍ່ຢາກຈະບອກວ່າ ເຮົາເອງກໍ່ບໍ່ໄດ້ນ້ອຍຫນ້າຄົນເຮົາຮັກ ເຮົາເອງກໍ່ເຫມາະສົມກັນ ແຕ່ບາງຄັ້ງກໍ່ເປັນການແຂ່ງເພື່ອເອົາຊະນະ ຊຶ່ງອາດຈະນໍາໄປສູ່ບັນຫາໃນຄວາມສໍາພັນໄດ້

ການແຂ່ງຂັນເປັນເລື່ອງທໍາມະດາ ແຕ່ຢູ່ທີ່ວ່າໂລກນີ້ຢູ່ໃນການແຂ່ງຂັນແບບໃດ

ການແຂ່ງຂັນມັນຢູ່ໃນສາຍເລືອດ ແຕ່ວິທີການເບິ່ງການແຂ່ງຂັນຖືເປັນສິ່ງສໍາຄັນ ການແຂ່ງຂັນທີ່ຈະພາໄປສູ່ການຫັກຫານ ແລະ ທໍາຮ້າຍຄວາມສໍາພັນມັກເກີດຈາກການເບິ່ງໂລກນີ້ວ່າເປັນເກມ ເປັນເກມທີ່ຊະນະໄດ້ແຕ່ຄົນດຽວໃນເກມແບບນີ້ປາຍທາງຈຶ່ງຕ້ອງມີຄົນແພ້ ແລະ ຄົນຊະນະ ຊຶ່ງໃນຄວາມສໍາພັນ ແລະ ໂລກແຫ່ງຄວາມເປັນຈິງ ຊີວິດຄືການຫລິ້ນເປັນທີມ ໃນຊີວິດຈິງກໍ່ບໍ່ໄດ້ມີຜູ້ແພ້ ແລະ ຜູ້ຊະນະ ຊີ້ແຈງ ແລະ ຕາຍຕົວໄປຕະຫລອດ

ຄົນເຮົາກໍ່ຢາກພັດທະນາຕົນເອງ ຢາກຈະເກັ່ງຂື້ນ ແລະກໍ່ບໍ່ຫນ້າຈະແມ່ນເລື່ອງແປກທີ່ເຮົາຈະເອົາຄົນໃກ້ຕົວເປັນຫລັກໃນການທີ່ໃຊ້ປຽບທຽບຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງຕົວເອງ ຄົນຮັກເຮົາໄປເຖິງຈຸດໃດແລ້ວ ແລ້ວເຮົາເດ ເຫມາະຄວນກັນອີກຝ່າຍຫນຶ່ງຫລາຍປານໃດໃນຄວາມປາຖະຫນາທີ່ຈະເກັ່ງຂື້ນ ພໍເຖິງຈຸດຫນຶ່ງເວົ້າລອຍໆ ກໍ່ຄົງເປັນເພາະຄວາມຮັກນີ້ແຫຼະ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຍອມ ຍອມໃຫ້ອີກຝ່າຍເປັນຄົນຊະນະໄປ ຫລື ເຮັດໃຫ້ການແຂ່ງຂັນມີການແພ້ ຫລື ຊະນະ ເພາະສຸດທ້າຍບໍ່ວ່າຄົນໃດຈະຊະນະຫລືແພ້ ກໍ່ອາດຈະບໍ່ໄດ້ສໍາຄັນຫຍັງເລີຍ

ຄວາມຮັກເປັນຮູບແບບຄວາມສໍາພັນທີ່ເຕັມໄປດ້ວນຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນ ຊັບຊ້ອນເຮົາທັງຮັກ ແລະ ທັງຮູ້ສຶກຂະເໝັ່ນກັນບາງເທື່ອ ຢາກເອົາຊະນະ ຫລື ບາງຄັ້ງກໍ່ເຮັດໃຫ້ອີກຝ່າຍຫນຶ່ງເຈັບປວດໃນຄວາມຮັກຫລາຍແບບເຊັ່ນ ຄວາມຮັກລະຫ່ວາງພີ່ນ້ອງກໍ່ມັກຈະມີໄນຂອງການແຂ່ງຂັນເອົາຊະນະກັນຢູ່

ບັນຫາຂອງການແຂ່ງຂັນໃນຄວາມສໍາພັນ

ໂດຍລວມແລ້ວການແຂ່ງຂັນມັກນໍາໄປສູ່ຍັນຫາໃນມິຕິຂອງຄວາມສໍາພັນ ເພາະການແຂ່ງຂັນ ໂດຍສະເພາະການເອົາຊະນະ ມັກເປັນເລື່ອງງອກງາມຂອງອັດຕາ ຫລາຍກ່ວາຈະເປັນການຫລຸດຜ່ອນອັດຕາ ຄົນທີ່ມັກແຂ່ງຂັນມັກຈະເປັນຄົນທີ່ມີອັດຕາສູງ ກາຍເປັນວ່່າແມ່ນຄົນທີ່ຮັກເປັນພຽງແວ່ນແຍງທີ່ຕົວເອງຢາກເອົາຊະນະ ເພື່ອສະທ້ອນຄວາມເກັ່ງກ້າ ແລະ ສະຖານະທີ່ສູງກ່ວາ ໃນທາງກັບກັນກໍ່ອາດຈະເປັນບັນຫາທີ່ມີອັດຕາຕໍ່າເກີນໄປ ຄືຮູ້ສຶກດ້ອຍກ່ວາອີກຝ່າຍຈຶ່ງຕ້ອງແລ່ນຕາມເພື່ອບອກວ່າເຂົາກໍ່ຢູ່ໃນສະຖານະທີ່ໃກ້ຄຽງກັນ

ໃນໄລຍະຍາວຄວາມສໍາພັນທີ່ມີການເອົາຊະນະກັນ ມັກຈະນໍາໄປສູ່ຈຸດສະດຸດ ແລະ ນໍາມາຊຶ່ງບັນຫາ ຜູ້ຊຽວຊານດ້ານຄວາມສໍາພັນມັກຈະແນາະນໍາໃຫ້ຈັດການ ການແຂ່ງຂັນທີ່ນໍາໄປສູ່ການທໍາລາຍຄວາມສໍາພັນ ແລ້ວກໍ່ອາດຈະເກີດຄວາມອິດສາໃນເລື່ອງຕ່າງໆ ຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ບໍ່ໜັ້ນຄົງໃນຫນ້າທີ່ການງານ ຫລືສະຖານະທາງສັງຄົມ

ເປັນເລື່ອງທໍາມະດາທີ່ເຮົາຈະແຂ່ງຂັນກັນເພື່ອທໍານຸບໍາລຸງອັດຕາຂອງເຮົາດ້ວຍການເອົາຊະນະ ແຕ່ໃນທີ່ສຸດແລ້ວ ດ້ວຍຄວາມຮັກ ແລະ ຄົນທີ່ເຮົາຮັກທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຫລຸດຜ່ອນອັດຕາ ແລະ ຍອມໃຫ້ຄວາມສໍາພັນໄປຕໍ່ ຫລາຍກ່ວາຈະຮັກສາພຽງແຕ່ ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງການເປັນຜູ້ຊະນະເອົາໄວ້