ໃຊ້ຊີວິດບໍ່ລະວັງ...ສ່ຽງກະດູກເຄື່ອນທັບສັນຫຼັງທັບເສັ້ນປະສານໄດ້!

ຮູ້ບໍ່ວ່າການນັ່ງຜິດທ່າເປັນເວລາດົນຍົກເຄື່ອງໜັກກົ້ມຂື້ນກົ້ມລົງເປັນປະຈຳບາດເຈັບຈາກອຸປັດຕິເຫດຫຼືຫຼີ້ນກິລາກໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ກະດູກສັນຫຼັງເຄື່ອນໄດ້ ສ່ວນອີກສາເຫດຄືການເຊື່ອມຂອງຂໍ້ຕໍ່ກະດູກສັນຫຼັງທີ່ເຮັດໃຫ້ການຍຶດຂອງກະດູກສັນຫຼັງເຊື່ອມສະພາບເກີດການເຄື່ອນຂອງກະດູກສັນຫຼັງທັບເອົາເສັ້ນປະສານ

ບໍ່ຮັກສາ...ອາດບໍ່ສາມາດຂັບຖ່າຍເອງໄດ້

ຫາກປ່ອຍປະໃຫ້ອາການປວດເກີດແບບເນື້ອຮັງເມື່ອກະດູກສັນຫຼັງເຄື່ອນມາທັບເສັ້ນປະສານທີ່ໃກ້ຄຽງແລ້ວລະຈະມີອາການປວດລົງຂາ,ຂາຊາປວດຄືໄຟຊ໋ອດຂາອ່ອນແຮງຍ່າງໄກບໍ່ໄດ້ຫາກກົດທັບເສັ້ນປະສານຫຼາຍຜູ້ປ່ວຍຈະບໍ່ສາມາດຂັບຖ່າຍຍ່ຽວຫຼືຖ່າຍໜັກເອງໄດ້

ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດໄດ້

-ຍົກເຄື່ອງໜັກໂດຍທ່າທາງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕະຫລອດ

-ມີນ້ຳໜັກໂຕຫຼາຍເກີນໄປ 

-ອຸບັດຕິເຫດແລະການບາດເຈັບຕໍ່ກະດູກສັນຫຼັງ

ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຜ່າຕັດ

ສຳລັບການຮັກສາໃນເບື້ອງຕົ້ນໝໍຈະຮັກສາຕາມອາການໂດຍໃຫ້ຢາແກ້ປວດຄາຍກ້າມເໜືອເຮັດກາຍຍະບຳບັດໂດຍການໃສ່ເຄື່ອງຊ່ວຍດັນຫຼັງແລະບໍລິຫານກ້າມເນື້ອຫຼັງເພື່ອລຸດອາການໃຫ້ດີຂື້ນແຕ່ສຳລັບຜູ້ປ່ວຍທີ່ມີອາການຊາລົງຂາແລ້ວໝໍວິໃຈໃຫ້ຜ່າໃສ່ໂລຫະຍຶດກະດູກສັນຫຼັງເພື່ອເຊື່ອມຂໍ່ຕໍ່ໃຫ້ຢູ່ແນວຖືກຕ້ອງ

ການຮັກສາກະດູກສັນຫຼັງບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຍາກ

- ອອກກຳລັງກາຍເປັນປະຈຳເພື່ອບໍລິຫານກ້າມເນື້ອຫຼັງໃຫ້ແຂງແຮງ

- ຄວບຄຸມນ້ຳໜັກໂຕໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ເໝາະສົມ

-ບໍ່ໃຫ້ກະທົບຈາກການໂດດຫຼືດຶງກະດູກສັນຫຼັງແບບຜິດທ່າເພື່ອຊ່ວຍປ້ອງກັນພາວະກະດູກການເຊື່ອມຂອງກະດູກສັນຫຼັງ

-ຫາກວ່າເຫັນຄວາມຜິດປົກກະຕິແມ່ນໃຫ້ໄປຫາໝໍເພື່ອກວດໃຫ້ລະອຽດແລະຮັກສາໄດ້ຢ່າງທັນທີ່