ໂຮງງານຜະລິດເຫຍື້ອເຈ້ຍຄົບວົງຈອນ ຄາດຈະສຳເລັດກາງປີໜ້າ

ໂຄງການລົງທຶນ ແລະກໍ່ສ້າງໂຮງງານຜະລິດເຫຍື້ອເຈ້ຍຢູ່ເຂດບ້ານມັນຈີ ເມືອງເຊໂປນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຊຶ່ງເປັນຂອງບໍລິສັດຊັນເປັບເປີ້ຈາກ ສປ.ຈີນ ໄດ້ມີການວາງສີລາເລີກລົງມືກໍ່ສ້າງແຕ່ເດືອນມັງກອນປີ 2017 ເປັນຕົ້ນມາ.

ໂຮງງານດັ່ງກ່າວເປັນໂຮງງານໜຶ່ງທີ່ໃຫຍ່ ໂດຍມີສະມັດຕະພາບຂອງການຜະລິດເຫຍື້ອເຈ້ຍໄດ້ປະມານ 3 ແສນ ໂຕນ/ປີ ໂດຍນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນໄມ້ວິກທີ່ທາງບໍລິສັດໄດ້ທຳການສຳປະທານເນື້ອທີ່ປູກໄມ້ ແລະ ດຳເນີນການປູກໄມ້ວິກແຕ່ປີ 2008 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະ ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ທາງບໍລິສັດມີໄມ້ວິກພ້ອມທີ່ຈະສະຫນອງໃຫ້ໂຮງງານແລ້ວຈຳນວນ 7ພັນ ກວ່າເຮັກຕາ. ຈາກນີ້ກໍ່ມີເນື້ອທີ່ໄມ້ວິກທີ່ທາງບໍລິສັດໄດ້ຮ່ວມມືກັບປະຊາຊົນປູກໄມ້ຈຳນວນຫລາຍກວ່າ 10ພັນ ເຮັກຕາ.

ຈາກການດຳເນີນໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງງານໃນແຕ່ລະໄລຍະເຫັນວ່າ:ມີຄວາມຄືບໜ້າແລະຈະໃຫ້ສຳເລັດຕາມແຜນການຢ່າງແນ່ນອນພາຍໃນ 18 ເດືອນ.ຊຶ່ງຖ້າຫາກສຳໂຮງງານສຳເລັດຕາມແຜນທາງບໍລິສັດແມ່ນຈະໄດ້ເດີນສາຍພານການຜະລິດຢ່າງທັນທີທັນໃດແລະເຮັດໃຫ້ມີລາຍໄດ້ປະມານ 300 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ/ປີແລະທາງບໍລິສັດສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ລັດປະມານ 30 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ປີ.

 Cr: ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ