ໂອ້ ຄັກດີເວີ່ຍ ຕ້ອງເບິ່ງ

===============

Cr: yutthachai whachaice