ໂອໂຊນ ກັບ ອົກຊິ​ແຊນ

ເຊື່ອວ່າຫຼາຍຄົນຄົງເຄີຍໄດ້ຍິນການໂຄສະນາກ່ຽວກັບ​ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆວ່າເປັນແຫລ່ງສູດໂອໂຊນ,ອາກາດບໍລິສຸດ ຫຼື ແມ້ກະທັງເຄື່ອງຟອກອາກາດລະບົບໂອໂຊນ ​ເຊິ່ງເປັນຄວາມເຊື່ອທີ່ຜິດວ່າໂອໂຊນນັ້ນໝາຍເຖິງອາກາດບໍລິສຸດ ຫຼື ອົກຊີ​ແຊນ ແລະ ຄຸນສົມບັດຂອງທັງສອງນັ້ນຕ່າງກັນຢ່າງສິ້ນເຊີງ.

-ສ່ວນໂອໂຊນກັບອົກຊີ​ແຊນຕ່າງກັນ​ແນວ​ໃດ? ລວມເຖິງປະໂຫຍດຂອງໂອໂຊນ ແລະ ອົກຊິ​ແຊນນັ້ນມີແມ່ນຫຍັງແດ່? ໄປເບິ່ງກັນເລີຍ…

ອົກຊິ​ແຊນ (Oxygen) ຫຼື ໃນທາງເຄມີຄື: O2 ເປັນທີ່ສໍາຄັນໃນການດໍາລົງຊີວິດຂອງເຮົາລວມເຖິງພືດ ແລະ ສັດດ້ວຍ​ເຊິ່ງເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີຢູ່ແລ້ວວ່າເຮົາໃຊ້ອົກຊິ​ແຊນໃນການຫາຍ​ໃຈເພື່ອດໍາລົງຊີວິດ ຫາກອະໄວຍະວະສ່ວນໜຶ່ງຂາດອົກຊິ​ແຊນໄປ ລ້ຽງກໍຈະເຮັດໃຫ້ອະໄວວະສ່ວນນັ້ນຕາຍໄດ້.

ຜົນກະທົບຈາກການຂາດອົກຊິ​ແຊນ.

-ຮ່າງກາຍອ່ອນເພຍເມື່ອຍລ້າ.

-ຊຶມເສົ້າ.

-ວິນ​ຫົວ.

-ປວດກ້າມເນື້ອ.

-ລະບົບການຍ່ອຍອາຫານ ແລະ ການດູດຊຶມອາຫານເຮັດວຽກຜິດ​ປົກກະຕິ.

-ກົດໃນກະເພາະເພີ່ມຂຶ້ນ.

-ສູນເສຍຄວາມຈໍາ ຫຼື ຄວາມຈໍາເສື່ອມ.

ໂອໂຊນເປັນກ໊າສທໍາມະຊາດທີ່ຢູ່ໃນຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກເກີດຈາກໂມເລກຸນຂອງອົກຊິ​ແຊນ 3 ອະຕອມ.

-ສາມາດຂ້າເຊື້ອໂລກກໍາຈັດມົນລະພິດເຮັດນ້ຳໃຫ້ບໍລິສຸດໄດ້ນອກຈາກນີ້ໂອໂຊນຍັງສາມາດຂ້າເຊື້ອລາ ແບກທີເລຍ ໄວລັດດີ ແລະ ວ່ອງໄວ.

-ສາມາດທໍາລາຍສານເຄມີກ໊າສພິດ ແລະ ກິ່ນໄດ້ດີ.

-ຫຼັງຈາກເຮັດປະຕິກິລິຍາ ກັບ ມົນລະພິດຈະບໍ່ຖິ້ມສານພິດຕົກຄ້າງໃດໆ ນອກຈາກອົກຊີແຊນ.

ຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງໂອໂຊນ.

ເຖິງແມ້ໂອໂຊນຈະມີປະໂຫຍດຫຼາກຫຼາຍແຕ່ກໍອັນຕະລາຍຢູ່ບໍ່ໜ້ອຍເລີຍສາມາດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ປອດ ແລະ ສຸຂະພາບໄດ້ຫາກຫາຍໃຈ​ເອົາໂອໂຊນທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຫຼາຍ ແລະ ເຖິງແມ້ວ່າໂອໂຊນທີ່ຫາຍໃຈເຂົ້າໄປນັ້ນຈະມີປະລິມານ​ເລັກນ້ອຍ ກໍຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້ມີອາການໄອ ເຈັບຄໍ ຄັນຄໍ ຫາຍໃຈບໍ່ອອກ ເຈັບຫນ້າ​ເອິກປອດອັກເສບນອກຈາກນີ້ໂອໂຊນຍັງເຮັດໃຫ້ພູມຄຸ້ມກັນໂລກທີ່ກ່ຽວກັບການຕິດເຊື້ອທາງ​ເດິ​ນລະບົບຫາຍໃຈລົດລົງເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ໂລກ​ຫອບ​ໄດ້.