ໂລມາມີຄວາມສຸກຕາມອະຄວາທີ່ເອີ້ນວ່າຢູ່ຕາມທໍາມະຊາດ ແທ້ ຫລື ບໍ່ ?

ນັກວິທະຍາສາດສຶກສາຊີວິດໂລມາໃນສະຖານທີ່ສະແດງສັດນໍ້າທີ່ຝຣັ່ງເສດ ກວດວັດລະດັບຄວາມສຸກຂອງໂລມາວ່າຮູ້ສິກແບບໃດເມື່ອຕ້ອງຖືກລ້ຽງໃນທີ່ກັກຂັງພົບຜົນວິໄຈວ່າສັດທະເລທີ່ລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມມັກຈະຖ້າທີ່ຈະມີປະຕິສໍາພັນກັບມະນຸດທີ່ພວກມັນຄຸ້ນເຄີຍ

ງານວິໃຈເທື່ອນີ້ມີຈຸດມຸ່ງຫມາຍສຶກສາສັດທີ່ລ້ຽງດູເບິ່ງແຍງໂດຍມະນຸດຜ່ານມຸມຂອງໂລມາ ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການວິໄຈສະພາບຂອງໂລມາໃນສະຖານທີ່ລ້ຽງສັດນໍ້າທີ່ໃຊ້ເວລາທັງຫມົດ 3ປີ ເຜີຍແຜ່ໃນວາລະສານຊຶ່ງວິຊາການວິທະຍາສາດພຶດຕິກໍາສັດປະຍຸກ (Applied Animal Behaviour Science) ໂດຍທີ່ນັກວິໄຈໄດ້ປະເມີນວ່າກິດຈະກໍາແບບໃດຄືສຶ່ງທີ່ໂລມາມີພຶດຕິກໍາຕອບສະຫນອງຫລາຍທີ່ສຸດ

ຄະນະນັກວິໄຈຊຶ່ງເຮັດວຽກກັບສະຖານທີ່ ທີ່ສະແດງໂລມາທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນຝຣັ່ງເສດ ໄດ້ບອກວ່າການວິໄຈນີ້ໄດ້ພະຍາຍາມຖອດລະຫັດພຶດຕິກໍາຂອງໂລມາ ໂດຍສະເພາະລັກສະທ່າທາງ ທາງກາຍະພາບທີ່ຈະບອກເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງສັດ

ເຮົາຕ້ອງການຄົ້ນຫາວ່າກິດຈະກໍາແບບໃດໃນພາວະຖືກກັກຂັງທີ່ໂລມາມັກຫລາຍທີ່ສຸດ ນັກວິໄຈໄດ້ກ່າວວ່າກິດຈະກໍາ ສາມແບບທີ່ນັກວິໄຈໄດ້ທົດສອບກັບໂລມາ ໄດ້ແກ່ການໃຫ້ຄູເຝິກໂລມາຢອກດ້ວຍການໂຍນຂອງຫລິ້ນລົງໄປໃນສະແລະ ທ້າຍສຸດການປ່ອຍໃຫ້ໂລມາໄດ້ລອຍນໍ້າຢ່າງເປັນອິດສະຫລະ ເຮົາຄົ້ນຜົນການທົດລອງທີ່ຫນ້າສົນໃຈເປັນຢ່າງຍິ່ງວ່າໂລມາທຸກໂຕຢາກມີປະຕິສໍາພັນກັບມະນຸດທີ່ພວກເຂົາຄຸ້ນເຄີຍ

ພຶດຕິກໍາທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າໂລມາມີປະຕິກິລິຍາຢາກຫລິ້ນກັບມະນຸດ ຄືການລອຍນໍ້າວົນວຽນຢູ່ໃນລະດັບຫນ້ານໍ້າ ແລະ ຍັງເບິ່ງໄປທີ່ບໍລິເວນຄູເຝິກມັກຈະເຂົ້າມາສື່ສານ ແລະ ສໍາຜັັດ ນອກຈາກນີ້ໂລມາຍັງໃຊ້ເວລາຢູ່ພື້ນທີ່ບໍລິເວນຂອບສະດົນກວ່າປົກກະຕິ ຊຶ່ງເປັນພຶດຕິກໍາທີ່ຄົ້ນພົບໄດ້ກັບສັດທີ່ຢູ່ໃນສວນສັດ ແລະ ຟາມກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນ ຍິ່ງສັດ ແລະ ຄົນຜູກພັນກັນຫລາຍເທົ່າໃດກໍ່ເທົ່າກັບວ່າສັດຖືກເອົາໃຈໃສ່ລ້ຽງດູຫລາຍຂື້ນເທົ່ານັ້ນ

ສັດຄວນຖືກນໍາມາລ້ຽງໄວ້ໃນສະຖານທີ່ສະເພາະນັ້ນຖືກຕ້ອງຫລືບໍ່ ເປັນຂໍ້ສົງໄສທີ່ມີມາຕະຫລອດ ເມື່ອໄວໆມານີ້ລັດຖະບານຝຣັ່ງເສດໄດ້ບອກວ່າ ກົດຫມາຍທີ່ຫ້າມການລ້ຽງໂລມາໃນສະຖານທີ່ສະແດງ ແລະ ເພາະພັນສັດນໍ້າ

ຜູ້ປະກອບການສະຖານທີ່ສະແດງໂລມາແຫ່ງຫນຶ່ງໃນຝຣັ່ງເສດໄດ້ກ່າວວ່າ ການປ່ອຍໃຫ້ໂລມາໄດ້ປະສົມພັນ ແລະ ເບິ່ງແຍງໂຕຂອງມັນເອງ ເປັນວິທີທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສັດທີ່ຢູ່ໃນການເບິ່ງແຍງຂອງມະນຸດມີຄວາມສຸກ ແຕ່ວ່າຈະແຕກຕ່າງຈາກໂລມາທີ່ຢູ່ຕາມທໍາມະຊາດກໍ່ຕາມ ໂລມາທີ່ຢູ່ຕາມທໍາມະຊາດກໍ່ຈະມີຄວາມສຸກຫລາຍກວ່າເມື່ອຢູ່ໃນທະເລ ຂະນະທີ່ໂລມາທີ່ເກີດ ແລະ ໃຫຍ່ມາກັບສະຖານທີ່ຖືກເພາະລ້ຽງຍ່ອມຈະມີຄວາມສຸກກັບທໍາມະຊາດທີ່ມັນຢູ່

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມນັກວິທະຍາສາດຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ແມນເຊສເຕີ ຜູ້ສຶກສາກ່ຽວກັບພຶດຕິກໍາຂອງສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມທີ່ອາໄສຢູ່ຕາມທໍາມະຊາດບອກວ່າຜົນການວິໄຈນີ້ຈະມີຄຸນຄ່າທີ່ໃຫ້ຂໍ້ຄົ້ນພົບວ່າໂລມາມີພຶດຕິກໍາຊອກຫາການສື່ສານປະຕິສໍາພັນກັບມະນຸດ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ສາມາດບອກເຖິງຊັດເຈນໄດ້ທັ້ງຫມົດວ່າ ໂລມາທີ່ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ສະແດງ ແລະ ລ້ຽງມີຄວາມສຸກກວ່າການດໍາລົງຊີວິດຢູ່ຕາມທໍາມະຊາດ ເນື່ອງຈາກພວກມັນໄດ້ຮັບການເລືອກໃຫ້ດໍາລົງຊີວິດແບບອື່ນ

ຂໍ້ມູນຂອງອົງກອນອະນຸຮັກໂລມາເກັບສະຖິຕິໄວ້ວ່າມີສັດລ້ຽງທີ່ລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມຢ່າງນ້ອຍ 3,000ຕົວ ຖືກລ້ຽງໃນສະຖານທີ່ເພາະລ້ຽງ ແລະ ສະແດງວ່າສັດລ້ຽງໃນ 50 ປະເທດທົ່ວໂລກ ແຕ່ນັກວິໄຈໄດ້ປະເມີນວ່າມີຫລາຍເຖິງ 5,000ຕົວ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຈົດທະບຽນຢ່າງເປັນທາງການ

ການນໍາໂລມາ ມາລ້ຽງໄວ້ເບິ່ງເປັນປະຫວັັດຍ້ອນຫລັງດົນນານກວ່າ 150ປີມາແລ້ວຊຶ່ງນັກວິທະຍາສາດພົບວ່ານັ້ນເຮັດໃຫ້ສັດພວກນີ້ມີການປ່ຽນແປງຈາກທາງວິວັດທະນາການທັງຄວາມສະຫລຽວສະຫລາດ ແລະ ທັກສະທາງສັງຄົມທີ່ສັບສົນຫລາຍຂື້ນ

ຄະນະວິໄຈຍັງສະເຫນີວ່າ ຄໍາຖາມທີ່ຖືກຖາມຫລາຍທີ່ສຸດຈາກງານວິໄຈນີ້ແມ່ນສັດທີ່ຖືກມະນຸດນໍາມາລ້ຽງມີສະຫວັດຕິພາບທີ່ລ້ຽງດູຢ່າງພຽງພໍຫລືບໍ່ ຈຸດປະສົງຂອງການນໍາສັດມາກໍາຈັດອິດສະຫລະພາບແມ່ນຫຍັງ ແລະສຶກສາພຶດຕິກໍາລວມເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈຄວາມຕ້ອງການຂອງສັດໄດ້ຫລາຍຂື້ນແບບໃດ

ແຕ່ວ່າພວກມັນຈະໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງທີ່ດີເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງສຶກສາເພີ່ມຂື້ນວ່າສັດພວກນີ້ສື່ສານກັບມະນຸດໄດ້ແທ້ຫາກພວກມັນພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ມະນຸດມີຄວາມມ່ວນ ນັ້ນມັນກໍ່ບໍ່ມີຄວາມຍຸດຕິທໍາປານໃດນັກວິໄຈໄດ້ກ່າວໄວ້.