ໂປໂມຊັ່ນຈາກທາງເດີ່ນເຕະບານ Anfield Stadium in Laos – ຮ່ອງຄ້າ