ໂປຼໂມຊັ່ນຈາກນິກຸໂອະ

ຮູ້ຫລືຍັງ ທ່ານສາມາດໃຊ້ບັດ smile ມາເປັນສ່ວນຫລຸດ 15% ໄດ້ແລ້ວທີ່ຮ້ານ ນິກຸໂອະ ຖ້າຫຍັງຢູ່ມາໃຊ້ສິດຂອງທ່ານໄດ້ເລີຍເດີ້