ໂຍທານະຄອນຫຼວງ ແຈ້ງໃຫ້ຢຸດຊົ່ວຄາວເລື່ອງການຂຸດດິນ

 ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ນະຄອນຫຼວງ (ຍທຂ. ນວ) ອອກແຈ້ງການເລກທີ 2954/ຍທຂ.ນວ ລົງວັນທີ 08 ມິຖຸນາ 2018 ເຖິງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ຊາວຄ້າຂາຍ, ພະນັກງານ, ທະຫານ ແລະ ຕຳຫຼວດທົ່ວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລວມທັງບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະ ກິດ, ຜູ້ປະກອບການຂຸດດິນ, ຖົມດິນ ແລະ ຂົນສົ່ງດິນ ທົ່ວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ເລື່ອງ: ໃຫ້ຢຸດຕິຊົ່ວຄາວເລື່ອງການຂຸດດິນ, ຖົມດິນ ແລະ ການບໍລິການຂົນສົ່ງດິນດຳ, ດິນແດງ ເພື່ອປັບໜ້າດິນເຂົ້າໃນການກໍ່ສ້າງຕ່າງໆໃນຊ່ວງໄລຍະລະດູຝົນ. ທັງນີ້, ກໍ່ເພື່ອຮັບປະກັນແກ່ການປົກປັກຮັກສາລະບົບໂຄງລ່າງເສັ້ນທາງ, ຮ່ອງລະບາຍນ້ຳຕາມແຄມທາງ, ຮ່ອງລະບາຍນ້ຳສາທາລະນະ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຕາມຖະໜົນ ເຊິ່ງນັບແຕ່ວັນທີ 15/6/2018 ຫາ 15/10/2018 ເດັດຂາດບໍ່ໃຫ້ມີການຂຸດດິນ, ຖົມດິນ ແລະ ລຳລຽງຂົນສົ່ງດິນໃນຂອບເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ