ໂຍຄະກຳຈັດໄຂມັນເທິ່ງໜ້າ ໃຜຢາກໜ້າງາມ ແບບບໍ່ຕ້ອງສີດສານໂບທັອກ

ໂຍຄະກຳຈັດໄຂມັນເທິ່ງໜ້າ ໃຜຢາກໜ້າງາມ ແບບບໍ່ຕ້ອງສີດສານໂບທັອກ

ໃບໜ້າຂອງເຮົາເປັນສ່ວນທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ສຸດຂອງຮ່າງກາຍເພາະມັນເປັນສິ່ງທຳອິດທີ່ຄົນຈະແນມເຫັນ ຫຼາຍຄົນພະຍາຍາມກຳຈັດໄຂມັນໃນຮ່າງກາຍຈົນລືມຄິເຖີງໄຂມັນເທິ່ງໃບໜ້າຂອງຕົວເອງ

ຫາກເຈົ້າມີຮູບຮ່າງທີ່ໄດ້ສັດສ່ວນແຕ່ປ່ອຍໃຫ້ແກ້ມບວມມົນ ເຈົ້າຈະຕ້ອງຫັນມາບໍລິຫານໃບໜ້າໃຫ້ເປັນປະຈຳເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮູບໜເາທີ່ສວຍງາມແບບທີ່ເຈົ້າຕ້ອງການ ແລະ ນີ້ຄືວິທີເຮັດໂຍຄະໃບໜ້າທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ເຈົ້າສາມາດເຮັດຕາມໄດ້ແບບງ່າຍໆ

ບໍລິຫານແກ້ມ   

§  ການບໍລິຫານທ່ານີ້ຈະຊ່ວຍລົດໄຂມັນເທິ່ງແກ້ມຂອງເຈົ້າ

-    ປິດປາກ ແລະ ຮິມຝີມືຂອງເຈົ້າໃຫ້ແນ່ນ ແລະ ເປົ່າລົມເຂົ້າປາກ 10 ນາທີ

-    ຂະຍັບລົມໄປຍັງແກ້ມຊ້າຍຂອງເຈົ້າ 10 ນາທີ

-    ເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນເກົ່າທີ່ແກ້ມຂວາຂອງເຈົ້າ

ເຮັດຊ້ຳທ່າບໍລິຫານນີ້ 10-15 ເທື່ອ

§  ການບໍລິຫານແກ້ມແບບທີ່ 2

ຄວບຄຸມກ້າມເນື້ອໃບໜ້າເພື່ອລົດໄຂມັນເທິ່ງໃບໜ້າຂອງເຈົ້າ ເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປນີ້

-    ໃຊ້ປາກຂອງເຈົ້າສູດລົມເຂົ້າໄປເລິກໆ

-    ສູດລົມເຂົ້າປາກຂອງເຈົ້າໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ

-    ຈາກນັ້ນປິດປາກຂອງເຈົ້າໃຫ້ໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຈົ້າເຮັດໄດ້

-    ຂະຍັບລົມຈາກແກ້ມຂ້າງໜຶ່ງໄປຍັງແກ້ມອີກຂ້າງໜຶ່ງ ລັກສະນະຄ້າຍການໃຊ້ນໍ້າຢາບ້ວນປາກ

ເຮັດຊ້ຳທ່າບໍລິຫານນີ້ 15 ເທື່ອ

§  ທ່າ Fish Face

ທ່າບໍລິຫານນີ້ເຮັດງ່າຍໆ ທີ່ຕໍຄົນສ່ວນໃຫຍ່ເບິ່ງຂ້າມ

-    ດູດແກ້ມຂອງເຈົ້າ ແລະ ເຮັດປາກຈູ໋ໄປພ້ອມໆກັນ

-    ເຮັດຄ້າງໄວ້ໃຫ້ໄດ້ດົນທີ່ສຸດ

-    ຢ່າງນ້ອຍ 5 ວິນາທີ

ບໍລິຫານດ້ວຍທ່ານີ້ 10 ເທື່ອ ວິທີຄວບຄຸມກ້າມເນື້ອໃບໜ້ານີ້ຈະຊ່ວຍລົດໄຂ່ມັນເທິ່ງໃບໜ້າກັບເຈົ້າ

§  ທ່າຍົກຄາງ

ຫາກເຈົ້າມີປັນຫາຄາງສອງຊັ້ນ ທ່າບໍລິຫານນີ້ສາມາດຊ່ວຍໄດ້

-    ແນມຂຶ້ນໄປເທິ່ງເພດານ ແລະ ເຮັດຄ້າງໄວ້

-    ດືງຮິມສົບຂອງເຈົ້າມາປິດທັບກັນໃຫ້ແນ່ນ

-    ເຮັດຄ້າງໄວ້ 10 ວິນາທີ

-    ຢຸດພັກ ແລະ ເຮັດຊ້ຳ 10 ເທື່ອ

ການບໍລິຫານທ່ານີ້ເຈົ້າໃຊ້ພຽງຮິມສົບໃນການບໍລິຫານທ່ານີ້

ປັດຈຸບັນນີ້ໃບໜ້າທີ່ສົມບູນທີ່ສຸດຄວນມີໂໜກແກ້ມທີ່ສູງ ຄາງທີ່ໄດ້ຮູບ ແລະ ຮູບໜ້າທີ່ສວຍງາມ ແລະ ຮຽວ ການບຳລຸງຜິວໜ້າຄົງບໍພຽງພໍ ແລະ ຕໍ່ໄປນີ້ເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງແຕ່ງໜ້າເພື່ອປົກປິດຈຸດບົກ ພ່ອງຫຼືເຂົ້າຮັບການຮັກສາປັບຮູບໜ້າທີ່ອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນຂ້າງຄຽງ ພຽງເຈົ້າບໍລິຫານໜ້າຕາມຄຳແນະນຳຂ້າງຕົ້ນມັນຈະຊ່ວຍປັບຮູບໜ້າ ແລະ ລົດໄຂມັນເທິ່ງໃບໜ້າໃຫ້ກັບເຈົ້າ