ໂຈນສຸດໂຫດ!!! ລັກຄວາຍເອົາແຕ່ຊີ້ນກັບເຄື່ອງໃນ

 ໄດ້ເກີດເຫດໂຈນລັກຂ້າຄວາຍແລ້ວປາດເອົາແຕ່ຊີ້ນແລະເຄື່ອງໃນຢູ່ຄາຄອກລ້ຽງຄວາຍຢ່າງບໍ່ຢ້ານກົວໃດໆ ເຫດການດັ່ງກ່າວນັ້ນເກີດຂຶ້ນທີ່ບ້ານໂຄກ ເມືອງເຊໂປນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

ເຫດການລັກຂ້າງົວ-ຄວາຍຕາມທ້ອງໄຮ່ທົ່ງນາໄດ້ຍິນມາຫຼາຍປີແລະຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນ ສ່ວນໜຶ່ງກໍສາມາດສືບຫານຳຈັບຄົນຮ້າຍມາລົງໂທດໄດ້ ແຕ່ສ່ວນຫຼວງຫຼາຍແລ້ວແມ່ນບໍ່ສາມາດນຳຈັບໄດ້ ເພາະຕາມທ້ອງໄຮ່ທົ່ງນາເປັນເຂດທີ່ກວ້າງຂວາງບໍ່ມີຂອບເຂດ ບໍ່ສາມາດຕັ້ງຂໍ້ສົງໄສໃສ່ບຸກຄົນໃດ ຫຼືກຸ່ມຄົນໃດໜຶ່ງໄດ້.

ເຫດການແບບນີ້ນັບມື້ມີຫຼາຍຂຶ້ນເຊິ່ງສາເຫດກໍແມ່ນຍ້ອນຄວາມຢາກໄດ້ເພື່ອລ້ຽງຊີບ, ຕິດຢາເສບຕິດ ປະກອບກັບສັງຄົມເລິ່ມຫ່າງເຫີນກັບສິນທຳ ແຕ່ພັດເຂົ້າໃກ້ວັດຖຸນິຍົມຫຼາຍຂຶ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ການແກ້ໄຂບັນຫາຈຶ່ງບໍ່ແມ່ນແຕ່ການຊອກຫາຄົນຂີ້ລັກມາລົງໂທດເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ມັນຍັງພົວພັນເຖິງການໃຫ້ປະຊາຊົນມີວຽກເຮັດງານທຳ, ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີ ແລະທີ່ສຳຄັນອັນໜຶ່ງຄື ການສຶກສາອົບຮົມໃຫ້ຄົນມີວິຊາຊີບ, ມີຄວາມລະອາຍໃຈຕໍ່ສິ່ງທີ່ບໍ່ດີ ແລະມີສິນທຳປະຈຳໃຈໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າປັດຈຸບັນ.

ຊາກຄວາຍທີ່ຍັງເຫຼືອແຕ່ຕີນກັບຫົວແລະກະດູກ ພາຍຫຼັງໂຈນລັກປາດເອົາຊີ້ນ, ໜັງ ແລະເຄື່ອງໃນໄປແລ້ວ

ແຫຼ່ງຂ່າວ: ລາວໂພດສ໌