ໂຄງ​ການ​ງານ​ມະ​ໂຫລານ​ຊາວ​ໜຸ່ມ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ໂລກ​ຄັ້ງ​ທີ 19

ໂຄງ​ການ​ງານ​ມະ​ໂຫລານ​ຊາວ​ໜຸ່ມ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ໂລກ​ຄັ້ງ​ທີ 19

Cr: https://laopost.com