ໂຄງການ ຄ້ຳປະກັນ ສະບຽງອາຫານ ກຽມປະຕິບັດ ຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ

ໃນໂອກາດທີ່​ທ່ານ ເຈຣີ ສະມິດ ຫົວໜ້າທີມງານ ອອກແບບໂຄງການ ຄ້ຳປະກັນ ສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ (IFAD/GAFSP) ​ເຂົ້າ​ຢ້ຽມ​ຄຳນັບ ທ່ານ ດຣ ຄຳປາວ ມົວ ຮອງເຈົ້າແຂວງໆ ຊຽງຂວາງ ​ໃນ​ວັນ​ທີ 17 ກັນຍາ ນີ້, ກໍ​​ໄດ້ແຈ້ງ ຈຸດປະສົງ ເພື່ອມາກະກຽມ ອອກແບບໂຄງການ ຄ້ຳປະກັນ ສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ, ກວດກາ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນຄືນ ເພື່ອປັບປຸງ ການອອກແບບ ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງເຫັນວ່າປະຊາຊົນລາວ ສ່ວນໃຫຍ່ ຍັງມີບັນຫາ ເລື່ອງຄວາມເຕ້ຍ, ການກິນອາຫານ ບໍ່ຄົບໝູ່, ການປຸງແຕ່ງ ອາຫານ ບໍ່ຄົບຕາມໂພຊະນາການ, ພ້ອມ​ນີ້​ຍັງ​ກະກຽມ ປັບປຸງການຜະລິດ ສະບຽງອາຫານ ພາຍໃນ ເພື່ອຄວາມຍືນຍົງ ບໍ່ເອື່ອຍອີງພາຍນອກ, ການຜະລິດ-ຊື້ຂາຍ ແບບຍຸຕິທຳ ​ເຊິ່ງໂຄງການ ຈະມີງົບປະມານ ຈຳນວນໜຶ່ງ ສຳລັບ ກຸ່ມການຜະລິດ ​ໂດຍຈະເນັ້ນໃສ່ ບ້ານທຸກຍາກ, ກຸ່ມແມ່ຍິງ, ວຽກແມ່ ແລະ ເດັກ ​ໂດຍ​ຈະເກັບກຳ ຂໍ້ມູນໃນໜຶ່ງ ປີແລ້ວເລີ່ມດຳເນີນ ໂຄງການ ໃນປີໜ້າ.

 

ໃນໂອກາດນີ້ ທ່ານ ຮອງເຈົ້າແຂວງ ກໍໄດ້ສະແດງ ຄວາມດີໃຈ ທີ່ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຈະດຳເນີນ ຢູ່ແຂວງຂອງ​ຕົນ, ໜ້າວຽກ ໂຄງການນີ້ແມ່ນ ຖືກກັບການ ພັດທະນາ ຂອງແຂວງ ທີ່ຕ້ອງຕິດພັນ ກັບວຽກງານ 3 ສ້າງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການແກ້ໄຂ ຄວາມເຕ້ຍ, ຄວາມສະເໝີພາບ ລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ, ສິດທິເດັກ, ການກິນ ອາຫານ ຄົບຕາມ ໂພຊະນາການ, ວຽກແມ່ແລະເດັກ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຢູ່ຊົນນະບົດ ເຂດຫ່າງໄກ ສອກຫລີກ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ປະຊາຊົນໄດ້ເຂົ້າເຖິງ ວຽກງານ ນີ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ

ທີ່ມາ http://kpl.gov.la/