ໂຄງການກໍ່ສ້າງພັດທະສິມມາ ຢູ່ທີ່ "ວັດລາວພຸດທະຄະຍາ" ປະເທດອິນເດຍ!

"ໂຄງການກໍ່ສ້າງພັດທະສິມມາ ຢູ່ທີ່ "ວັດລາວພຸດທະຄະຍາ"​ (ປະເທດອິນເດຍ)"

ການກໍ່ສ້າງພັດທະສິມມາ ຢູ່ທີ່ "ວັດລາວພຸດທະຄະຍາ"(ປະເທດອິນເດຍ) ໃກ້ຈະສຳເລັດແລ້ວ ເຊິ່ງພັດທະສິມມາ ໄດ້ຮັບການອອກແບບ ໃຫ້ຄ້າຍຄື ຫໍພະບາງ ທີ່ແຂວງຫລວງພະບາງ ໂດຍສີມືນາຍຊ່າງຄົນລາວ ແລະ ແບບສີລະປະລາວລ້ານຊ້າງ ມີຄວາມສວຍງາມວິຈິດບັນຈົງ. ເຊີ່ງຈະສ້າງໃຫ້ສຳເລັດຕາມແຜນການຄາດໄວ້ ຄືໃນປີ 2017 ຄົງໄດ້ສະເຫຼີມສະຫຼອງ.

 

"ວັດລາວພຸດທະ ຄະຍາ(ປະເທດອິນເດຍ) ຄືສູນລວມຈິດໃຈຂອງຊາວພຸດລາວ, ສູນລວມຄວາມສາມັກຄີປຶກແຜນ ໃນດິນແດນພຸດທະພູມ ກໍຄືດິນແດນຕັດສະຮູ້ ຂອງອົງສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າ"

 

ທີມງານ ນາຍຊ່າງຈາກ ສປປ ລາວ

 

Photo: Wat Lao Buddhagaya India