ແອນ້ອຍທີ່ເກີດມາຜິດປົກກະຕິທາງຮ່າງກາຍເຊິງບໍ່ມີຮູທະວານກັບຮູຍ່ຽວ

Case03:

ວັນທີ 19/11/2014 ໄດ້ລະດົມຊ່ວຍເຫຼືອແອນ້ອຍ ລູກຂອງ ທ. ຮ່ວງ ກັບ ນ. ຮ່ວມ ຢູ່ບ.ນໍ້ແງ້ນ ເມືອງ ແລະ  ຂ. ຫຼວງນໍ້າທາ ທີ່ເກີດມາຜິດປົກກະຕິທາງຮ່າງກາຍເຊິງບໍ່ມີຮູທະວານກັບຮູຍ່ຽວ  ເກີດມາໂດຍຖ່າຍໜັກຖ່າຍເບົາບໍ່ໄດ້ເລີຍ. ຈົນມາຮອດ ວັນທີ່ 1 ທັນວາ 2014 ແອນ້ອຍໄດ້ຮັບການຜ່າຕັດ ແລະ ອາການດີຂຶ້ນທ່ານໝໍໃຫ້ກັບໄປຟື້ນຟູບຳລຸງຢູ່ບ້ານໄດ້ແລ້ວ.

ພໍ່ແມ່ຂອງ ແອນ້ອຍ ຝາກຂອບໃຈມາຍັງທຸກທ່ານທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຊ່ວຍຄ່າປິ່ນປົວເດີນທາງ ຂໍໃຫ້ທຸກທ່ານປະສົບຜົນສຳເລັດໃນໜ້າທີ່ວຽກງານ ແລະ ທຸລະກິດທຸກປະການເຖີ້ນ!

Photo: Koulaostar