ແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວສວນນ້ຳເປັນຮູບກະຕູນ

ແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວສວນນ້ຳເປັນຮູບກະຕູນແຫ່ງທຳອິດຂອງໂລກເປິດໃຫ້ນຳໃຊ້ແກ່ປະຊາຊົນຕັ້ງແຕ່ເດືອນຕຸລາ 2557 ພ້ອມໄປດ້ວຍເຄື່ອງຫຼີ້ນ ແລະ ສະໄລ່ເດີທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຕື່ນເຕັມຫຼາຍກ່ວາ 30 ຊະນິດ ແລະ ຍັງມີ ການສະແດງຈາກກະຕູນມາຕ້ອນຮັບລູກຄ້າທີ່ມາທ່ອງທ່ຽວໃນສະຖານທີ່ອັນຕື່ນເຕັ້ນນີ້ ແລະ ສວນນ້ຳແບບອິນເຕີຈະມອບຄວາມສຸກໃຫ້ກັບທຸກຄົນໃນຄອບຄົວເປິດໃຫ້ເຂົ້າຫຼີ້ນແຕ່ເວລາ 11:​00- 22:00