ແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວນ້ຳຕົກຕາດຫົວຄົນ

ຕັ້ງຢູ່ບ້ານໝື່ນຫົວຄົນ ເມືອງສາມັກຄີໄຊ ຫ່າງຈາກເທດສະບານ ປະມານ 60 ກິໂລແມັດ. ເປັນແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ອຸດົມສົມບູນ ໄປດ້ວຍທິວທັດທຳມະຊາດເກີດຈາກເຊນ້ຳນ້ອຍ ມີຄວາມກ້ວາງ ປະມານ 200 ແມັດ, ສູງ 10-15 ແມັດຢູ່ໃນເຂດປ່າຟື້ນຟູ, ໄດ້ ລົງສຳຫຼວດຄັ້ງທຳອິດ ໃນລະຫວ່າງປີ 1998 ຫ່າງຈາເທດສະບານແຂວງເຊກອງປະມານ 16 ກິໂລແມັດ ຈະມີປ້າຍໃຫຍ່ຍິນດີ ຕ້ອນຮັບເຂົ້າເມືອງ ແລະ ປ້າຍຊີ້ບອກທາງເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ 650 ແມັດ. ໃນນັ້ນມີການບໍລິການຫ້ອງພັກແຮມ ແລະ ອາ ຫານ, ເຄື່ອງດື່ມຄອຍຖ້າບໍລິການທ່ານດ້ວຍ ອັດທະຍາໃສໄມຕີ ແລະ ລາຄາບໍ່ແພງເປັນກັນເອງ.

ຂໍ້ຂອບໃຈທີ່ມາ : http://www.laogov.gov.la