ແສງສີຟ້າຈາກໜ້າຈໍອັນຕະລາຍຕໍ່ສາຍຕາ...!ແຕ່ປ້ອງກັນໄດ້ພຽງແຕ່ເຮັດຕາມນີ້

ແສງສີຟ້າຈາກໜ້າຈໍອັນຕະລາຍແລະຫາກບໍ່ຢາກໃຫ້ແສງສີຟ້າທຳລາຍສາຍຕາມາປ້ອງກັນແສງສີຈາກໜ້າຈໍມືຖືແລະຄອມພິວເຕີ້ມາເບີ່ງວິທີປ້ອງກັນ.ກັນເລີຍການຈ້ອງຫຼືເບີ່ງໜ້າຈໍມືຖື,ແທັບເລັດຫຼືຄອມພິວເຕີ້ເປັນເວລາດົນຮູ້ແມ່ນບໍ່ວ່າພຶດຕິກຳເຫຼົ່ານີ້ທຳລາຍສາຍຕາຂອງເຮົາຫຼາຍຊຳໃດທັງເຮັດໃຫ້ແສບຕາ,ຕາແຫ້ງ, ປວດກະບອກຕາແລະບາງລາຍອາດຈະມີອາການເບີ່ງບໍ່ເຫັນຮູບເບີນຳແຕ່ຖ້າຈະໃຫ້ເຊົາແຊັດ,ເຊົາຫຼີ້ນ,ເຊົາໃຊ້ໂທ ລະສັບຫຼືຄອມພິວ ເຕີ້ໄປເລີຍກໍ່ຄົງຈະຍາກຖ້າເປັນແນວນັ້ນເຮົາມີທາງດຽວຄືຕ້ອງຮູ້ຈັກຖະໜອມສາຍຕາຈາກແສງສີຟ້າອັນຕະລາຍເຫຼົ່ານີ້ດ້ວຍວິທີປ້ອງກັນງ່າຍໆທີ່ເຮົານຳມາໃຫ້ທຸກໆຄົນໄດ້ປະຕິບັດກັນ

  • ປັບແສງສະຫວ່າງແລະຄວາມຄົມຊັດຂອງໜ້າຈໍໃຫ້ຮູ້ສຶກສະບາຍຕາພາຍໃຕ້ລະດັບຄວາມສະຫວ່າງ 300-500 ລັກຫຼືສັງເກດ ງ່າຍໆຈາກການທີ່ເຮົາບໍ່ຕ້ອງຫຼີ່ຕາເວລາເບີ່ງໜ້າຈໍລວມທັງພະຍາຍາມຫຼຸດແສງສະຫວ່າງບໍລິເວນອ້ອມຂ້າງເຊັ່ນ:ປິດໄຟດອກທີ່ສະ ທ້ອນລົງເທີງໜ້າຈໍຫຼືປະກອນອີເລັກໂທນິກ

  • ຕິດແຜ່ນກອງລັງສີໄວ້ທີ່ໜ້າຈໍຄອມພິວເຕີເຖີງວ່າຈະຊ່ວຍຫຼຸດການກະຈາຍແສງລັງສີຈາກຈໍຄອມພິວເຕີໄດ້ແດ່ບໍ່ໄດ້ແດ່ແລ້ວແຕ່ແລ້ວແຕ່ຄຸນນະພາບຂອງສິນຄ້າແຕ່ຢ່າງໜ່ອຍໆກໍ່ຊ່ວຍລົດແສງເຈີດຈ້າຈາກໜ້າຈໍຄອມພິວເຕີ້ລົງໄດ້ສ່ວນສະມາດໂຟນແລະແທັບເລັດສາ ມາດຕິດຟິມກອງແສງນຳເຊັ່ນກັນ.
  • ຕຳແໜ່ງຂອງໜ້າຈໍພາບຄວນຫ່າງຈາກດວງຕາປະມານ 18-20 ນິ້ວຫຼືປະມານຊ່ວງແຂນເອື້ອມເຖີງແລະປັບໃຫ້ຕ່ຳກວ່າລະດັບ ສາຍຕາປະມານ 15-20 ອົງສາເພາະຫາກໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຕາ ກັບຈໍພາບບໍ່ສຳພັນກັນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດອາການເມື່ອຍແລະ ປວດຕາໄດ້ງ່າຍ

  • ກະພິບຕາດຸໆຄວນກະພິບຕາໃຫ້ໄດ້ 1-2 ຄັ້ງ/10ວິນາທີເພື່ອໃຫ້ມີນໍ້າຫຼໍລ້ຽງດວງຕາຢູ່ສະເໝີວິທີນີ້ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມອ່ອນລ້າ ຂອງສາຍຕາໄດ້ຫຼາຍຂື້ນ
  • ໃຊ້ສູດ 20-20-20 ຄືທຸກໆ 20 ນາທີຄວນລະສາຍຕາຈາກໜ້າຈໍໄປເບີ່ງບໍລິເວນອື່ນໆໂດຍໃຫ້ເບີ່ງຫ່າງຈາກບໍລິເວນທີ່ນັ່ງຢູ່ປະມານ 20 ແມັດເປັນເວລາ 20 ນາທີເພື່ອຣີເຟດສາຍຕາໃຫ້ໄດ້ປັບຕົວໃໝ່ແລະເປັນການອອກກຳລັງກາຍສາຍຕາໄປໃນໂຕ
  • ໃສ່ແວ່ນຕາກອງລັງສີຈາກໜັງຈໍໂດຍສະເພາະຝຸ່ນລະອອງຈາກໜ້າຈໍຄອມພິວເຕີເພື່ອຖະໜອມສາຍຕາບໍ່ໃຫ້ປະທະກັບແສງສີຟ້າເທີງໜ້າຈໍໂດຍຕົງວິທີນີ້ປົກປ້ອງດວງຕາເຮົາຈາກແສງສີຟ້າໄດ້ພໍສົມຄວນ

  • ທຳຄວາມສະອາດໜ້າຈໍໂດຍສະເພາະຝຸ່ນລະອອງລະຮອຍເປື້ອນເທີງໜ້າຈໍທັງຫຼາຍຫາກທຳຄວາມສະອາດໜ້າຈໍຈະຊ່ວຍລົດທອນການເປັ່ງແສງສີຟ້າໄດ້ນຳອີກ
  • ຈຳກັດເວລາຢູ່ໜ້າຈໍບໍ່ຄວນຈ້ອງໜ້າຈໍອຸປະກອນອີເລັກໂທນິກທຸກສະນິດດົນເກີນ 2ຊົ່ວໂມງ/ຄັ້ງເພາະຫາກຫຼີນດົນເກີນ 2 ຊົ່ວ ໂມງອາດເຮັດໃຫ້ສາຍຕາອ່່ອນເພຍແລະປວດໄດ້
  • ວາງຕົ້ນກະບອງເພັດໄວ້ຂ້າງໆຄອມພິວເຕີຜົນວິໄຈຂອງສະຖາບັນ Recherches en Geobiologie ຂອງສະວິດເຊີແລນ ແລະ ນັກວິໄຈໃນອາເມຮິກາພົບວ່າໜາມຂອງຕົ້ນກະບອງເພັດເປັນສີ່ງດູດເອົາລັງສີຈາກໂທລະທັດແລະຄອມພິວເຕີໄດ້ລວມທັງຕົ້ນກະ ບອງເພັດຍັງອາດດູດລັງສີ UV ທີ່ເປັ່ງອອກມາຈາກອຸປະກອນໄຮເທັກໄວ້ສັງເຄາະແສງແທນແສງແດດໃນໂຕ.

ການຖະໜອມສາຍຕາຈາກແສງສີຟ້າຈາກອຸປະກອນອີເລັກໂທນິກກາຍມາເປັນຂໍ້ປະຕິບັດທີ່ນໜ້ານຳມາໃຊ້ສຳຫຼັບຄົນທຸກໄວທຸກອາຊີບໄປແລ້ວເພາະປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ແທ້ໆວ່າເທັກໂນໂລຍີເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າມາມີບົດບາດກັບຊີວິດຄົນເຮົາແທບທຸກດ້ານ.

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""