ແມ່ໂບ-ນ້ອງມະລິ ມາທ່ຽວຫຼວງພະບາງ

ໂບ ແວນດາ ແລະ ນ້ອງມະລິ ເມຍ ແລະລູກສາວ  ອາດີດພະເອກຊື່ດັງຂອງໄທ ປໍ ທິດສະດີ  ໄດ້ພາກັນມາທ່ຽວແຂວງຫຼວງພະບາງ  ຖືເປັນອີກໜຶ່ງສະຖານທີ່ໃນໂຄງການ ມະລິທ່ອງໂລກ ເຊິ່ງໃນວັນທີ 11 ພຶດສະພາ ທີ່ຜ່ານມາ ສອງແມ່ລູກໄດ້ມາເຖິງແຂວງຫຼວງພະບາງ ເພື່ອທ່ອງທ່ຽວ ແລະຖ່າຍແບບໃຫ້ກັບວາລະສານຊື່ດັງສະບັບໜຶ່ງ. ແມ່ໂບແວນດ້າ ໄດ້ມີໂອກາດໄປຕັດຊຸດໄໝງາມຢູ່ທີ່ຮ້ານໄໝຊື່ດັງຂອງຫຼວງພະບາງ ແລະ ນ້ອງມະລິເອງກໍມີຄວາມສຸກກັບການເລາະຕະຫຼາດມືດທີ່ຕົວເມືອງຫຼວງພະບາງ ແລະອີກຫຼາກຫຼາຍແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ.

ພາບໂດຍ: ສຸດສັບດາ