ແມ່ບ້ານຫ້າມພາດ 8 ວິທີລ້າງຄາບດຳຕິດກົ້ນໝໍ້ ໜາຊ້ຳໃດກໍ່ຂັດອອກໄດ້

ແມ່ບ້ານຫ້າມພາດ 8 ວິທີລ້າງຄາບດຳຕິດກົ້ນໝໍ້ ໜາຊ້ຳໃດກໍ່ຂັດອອກໄດ້

ຄາບດຳຕິດກົ້ນໝໍ້ ປັນຫາກວນໃຈຂອງເຫຼົ່າພໍ່ບ້ານແມ່ບ້ານທັ້ງຫຼາຍ ຈະລ້າງຈະຂັດຈະຖູແນວໃດກໍ່ບໍ່ອອກຈັກເທື່ອ ເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້ລຳຄານສຸດໆ ໃນມື້ນີ້ເຮົ່ຈືວຢາກນຳສະເໜີບົດ ຄວາມດີຄືກັບແມ່ບ້່ານຫ້າມພາດ 8 ວິທີລ້າງຄາບດຳຕິດກົ້ນໝໍ້ ໜາຊ້ຳໃດກໍ່ຂັດອອກໄດ້

ເບກກີ້ງໂຊດາ ແລະ ນ້ຳສົ້ມສາຍຊູ

 • ໃຫ້ເຈົ້ານຳເອົາເບກກີ້ງໂຊດາ 1 ຖ້ວຍຕວງ ມາປະສົມກັບນ້ຳສົ້ມສາຍຊູ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງປະສົມຈົນກະທັ່ງໃຫ້ເປັນເນື້ອຄຮີມເຂັ້ມຂຸ້ນ
 • ຈາກນັ້ນໃຫ້ເຈົ້ານຳໄປທາທີ່ກົ້ນໝໍ້ ໂດຍຖີ້ມໄວ້ປະມານ 24 ຊົ່ວໂມງ
 • ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ເຈົ້າຄ່ອຍໆຂັດອອກ ໂດຍໃຫ້ເພີ່ມເບກກີ້ງໂຊດາລົງໄປອີກ 3 ບ່ວງໂຕະ ແລະ ນ້ຳສົ້ມສາຍຊູ 2 ບ່ວງໂຕະ ເປັນອັນວ່າສຳເລັດ

ນ້ຳຮ້ອນ ແລະ ເບກກີ້ງໂຊດາ

 • ຖ້າຫາກໝໍ້ຂອງເຈົ້າເປື້ອນຮອຍໄໝ້ທັ້ງດ້ານໃນ ແລະ ດ້ານນອກ ເຈົ້າສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍການເທນ້ຳຮ້ອນ ແລະ ເບກກີ້ງໂຊດາລົງໄປ 4-5 ບ່ວງໂຕະ ໃນພາ ຊະນະ
 • ເຮັດການຄົນສ່ວນປະສົມທັ້ງໝົດໃຫ້ເຂົ້າກັນ
 • ຈາກນັ້ນໃຫ້ເຈົ້ານຳໝໍ້ແຊ່ຖີ້ມປະໄວ້ ໂດຍໃຊ້ເວລາປະມານ 30-50 ນາທີ
 • ຫຼົງຈາກນັ້ນຄ່ອຍນຳຂຶ້ນມາຂັດອີກເທື່ອໜຶ່ງ

ມັນຝຮັ່ງ

 • ໃຫ້ເຈົ້າເຮັດການໂຮຍເບກກີ້ງໂຊດາລົງໄປກົ້ນໝໍ້ໃຫ້ມັນທົ່ວ
 • ຈາກນັ້ນໃຫ້ເຈົ້ານຳເອົາມັນຝຮັ່ງຫັ່ນເຄີ່ງມາຂັດໃຫ້ທົ່ວ ໂດຍຈະຕ້ອງຖີ້ມໄວ້ບຶດ ໜຶ່ງ
 • ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ລ້າງອອກດ້ວຍນ້ຳສະອາດ

ຊອສໝາກເລັ່ນ

 • ສູດນີ້ເໝາະສຳລັບໃຊ້ກັບໝໍ້ຊະນິດທອງແດງ
 • ໃຫ້ເຈົ້ານຳຊອສໝາກເລັ່ນມາທາລົງໄປໃນໝໍ້ໃຫ້ທົ່ວ
 • ປ່ອຍຖີ້ມໄວ້ປະມານ 10 ນາທີ
 • ໃນກໍລະນີທີ່ມີຮອຍໄຫມ້ຫຼາຍ ກໍ່ໃຫ້ເຈົ້າປ່ອຍຖີ້ມໄວ້ອີກບຶດໜຶ່ງ
 • ຈາກນັ້ນຄ່ອຍຂັດອອກ ເນື່ອງຈາກກົດໃນໝາກເລັ່ນມັນຈະເຮັດໃຫ້ສາມາດກຳຈັດຮອຍໄໝ້ອອກໄດ້

ຄຮີມອ໋ອບທາທາ

 • ໃຫ້ເຈົ້ານຳຄຮີມອ໋ອບທາທາມາໂຮຍລົງໄປເທິ່ງກົ້ນໝໍ້ ໂດຍໃຊ້ໃນອັດຕາສ່ວນປະມານ 3 ສ່ວນ
 • ຈາກນັ້ນໃຫ້ເຈົ້າຄ່ອຍໆ ຢົດນ້ຳດື່ມລົງໄປອີກ 1 ສ່ວນ
 • ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ຖູສ່ວນປະສົມໃຫ້ທົ່ວ ແລ້ວພັກຖີ້ມໄວ້ປະມານ 10 ນາທີ
 • ໃຫ້ເຈົ້ານຳຟອງນ້ຳມາຂົດຄາບໄໝ້ອອກ

ນ້ຳຮ້ອນ ແລະ ນ້ຳຢາລ້າງຖ້ວຍ

 • ເໝາະສຳລັບໃຊ້ກັບໝໍ້ສະແຕນເລດ
 • ໃຫ້ເຈົ້ານຳເອົາໝໍ້ລົງໄປລ້າງໃນນ້ຳຮ້ອນທີ່ມີການປະສົມນ້ຳຢາລ້າງຖ້ວຍ
 • ເພື່ອທີ່ມັນຈະສາມາດກຳຈັດຄາບມັນໄດ້
 • ຈາກນັ້ນໃຫ້ເຈົ້ານຳຂຶ້ນມາ ຕາມດ້ວຍການໂຮຍເບກກີ້ງໂຊດາລົງໄປ
 • ຂັດ ໂດຍໃຊ້ຝອຍຂັດໝໍ້ ແລະ ນ້ຳອຸ່ນປະສົມນ້ຳຢາລ້າງຖ້ວຍ
 • ປິດທ້າຍກດ້ວຍການລ້າງອອກດ້ວຍນ້ຳສະອາດ

ນ້ຳສົ້ມສາຍຊູກັບເກືອ

 • ໃຫ້ເຈົ້າປະສົມນ້ຳສົ້ມສາຍຊູກັບເກືອ ໂດຍປະສົມຈົນເປັນເນື້ອສະຄັບເຂັ້ມຂຸ້ນ
 • ຈາກນັ້ນໃຫ້ເຈົ້າເລືອກໃຊ້ຟອງນ້ຳຊຸບ ແລ້ວຄ່ອຍນຳມາຂັດກົ້ນໝໍ້ໃຫ້ສະອາດ

ແປ້ງສາລີ ແລະ ນ້ຳສົ້ມສາຍຊູ

 • ເໝາະສຳລັບໃຊ້ກັບໝໍ້ເທບລອນ
 • ໃຫ້ເຈົ້ານຳແປ້ງສາລີ 1 ບ່ວງໂຕະ ມາປະສົມກັບເກືອ ແລະ ນ້ຳສົ້ມສາຍຊູ 1 ບ່ວງໂຕະ
 • ຈາກນັ້ນກໍ່ໃຫ້ເຈົ້າທາສ່ວນປະສົມລົງໄປກົ້ນໝໍ້
 • ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ເລືອກໃຊ້ຟອງນ້ຳໂດຍຈະຕ້ອງຖູໃຫ້ທົ່ວ
 • ລ້າງອອກດ້ວຍນ້ຳຮ້ອນທີ່ປະສົມນ້ຳຢາລ້າງຖ້ວຍ ເປັນອັນວ່າສຳເລັດ