ແມ່ນແທ້ຫຼືບໍ່? ກັບພາບຖ່າຍມັງກອນທີ່ກຳລັງບິນຢູ່ເທິງພູເຂົາທີ່ປະເທດຈີນ (ມີຄລິບ)

ລາຍງານຈາກ ApexTV ຊ່ອງ YouTube ທີ່ນຳສະເໜີວິດີໂອທີ່ຖ່າຍໄດ້ນາກຄົນຄົນໜຶ່ງ! ໃນວິດີໂອຈະເຫັນສັດແປກໆບິນຢູ່ ທີ່ພວກເຂົາຄິດວ່າມັນຄືມັງກອນ!!!

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຍັງບໍມີຫຼັກຖານໃດທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມັນເປັນເລື່ອງຈິງ ຫຼື ເປັນແນວໃດນັ້ນລອງເບິ່ງນຳກັນແລ້ວຄ່ອຍມາຕັດສິນ!!

ທີ່ມາ: http://www.upupnews.info/