ແມ່ຂາວ ບຸນທະວີ ບຸດຕະວົງ ໝາກໄຂ່ຫຼັງອັກເສບ

ແມ່ຂາວ ບຸນທະວີ ບຸດຕະວົງ ອາຍຸ 46 ປີ ເຊິ່ງປະຈຸບັນ ໄດ້ປະຕິບັດທັມທີ່ວັດ ໜອງບົວທອງໃຕ້ ເນື່ອງຈາກ ແມ່ຂາວ ມີພະຍາດປະຈຳຕົວຄື: ໝາກໄຂ່ຫລັງອັກເສບ. ເຊິ່ງໄດ້ຜ່າຕັດອອກທັງສອງເບື້ອງ ແລ້ວເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍອ່ອນເພຍຊຸດໂຊມລົງຫລາຍ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ທຳການຟອກເລືອດຕາມຄຳແນະນຳແພດເປັນປະຈຳ ສອງຄັ້ງ/ອາທິດ. ເຊິ່ງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເປັນເງິນຈຳນວນຫຼາຍ ໂດຍອາການແມ່ຂາວເລີ່ມເຈັບປ່ວຍມາແຕ່ປີ 2004 - 2015 ຮອດປະຈຸບັນເກືອບ 11 ປີ ຕ້ອງທົນຄວາມເຈັບປວດ ທາງຄອບຄົວສຸມໃສ່ພາລະການປິ່ນປົວຈົນໝົດເງິນປີ່ນປົວຕໍ່ ຈຶ່ງໄດ້ສົ່ງເລື່ອງມາໃຫ້ທາງໜ່ວຍງານ ອະໂຫຼ ALO ໃຫ້ເປັນສື່ກາງ ເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສັງຄົມຜ່ານສື່ອອນລານ໌ ເພື່ອຂໍຄວາມເມດຕາ ຊ່ວຍປັດໃຈເງິນປິ່ນປົວແມ່ຂາວດ້ວຍ ຈິ່ງຝາກເຖິງທ່ານໃດທີ່ມີນຳ້ໃຈແລະມີຄວາມປະສົງທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ຂາວ ບຸນທະວີ ບຸດຕະວົງ.