ແມນຢູພ້ອມຍື່ນຂໍ້ສະເໜີ £18m ສຳຫຼັບ Hugo Lloris

ເນື່ອງຈາກຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຕໍ່ອານາຄົດຂອງ De Gea ໃນຖິ່ນໂອແທັບຟອສ  Manchester United ຈຶ່ງຊອກຫາມືກາວຄົນໃໝ່ເພຶ່ອມາເປັນໂຕແທນຂອງ De Gea ແລະ  Manchester United ພ້ອມຈະຍື່ນຂໍ້ສະເໜີຈຳນວນ £18m ສຳຫຼັບ Hugo Lloris 

ຖ້າຫາກTottenham ຕັດສິນໃຈຂາຍຜູ້ຮັກສາປະຕູຄົນນີ້ອອກໄປ  Lyon ຕົ້ນສັງກັດເກົ່າຂອງນັກເຕະຈະໄດ້ສ່ວນແບ່ງ 20% ຂອງຄ່າໂຕດ້ວຍ

ທີ່ມາ : L'Équipe