ແມນຊິຕີ້ຍັງບໍ່ຍອມເຮັດຂໍ້ສະເຫນີຊື້ Sterling ເປັນຄັ້ງທີສອງ

ແມນຊິຕີ້ໄດ້ເພິ່ມຄວາມພະຍາຍາມໃນການໄລ່ລ້າ Sterling ປີກໂຕຈິດຂອງຫົງແດງ ໂດຍເພິ່ມຂໍ້ສະເໜີເປັນຄັ້ງທີສອງຈາກເດີມ 25  ລ້ານປອນເປັນ 33.5 ລ້ານປອນເຊິງລວມອັອບຊັ້ນໄດ້ສູງສຸດທີ່  40 ລ້ານປອນ

ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ດີຫົງແດງໄດ້ຕັ້ງຄ່າໂຕຂອງ Sterling  ໄວ້ທີ່ 50 ລ້ານປອນແລະຄາດວ່າຈະປະຕິເສດຂໍ້ສະເຫນີຂອງແມນຊິຕີ້ອີກຄັ້ງ

-----------------------------------

 ທີ່ມາ http://www.setanta.com