ແປດສອງ​ຫົນ​ແມ່ນ​ຫຍັງ?

 


ການຄິດໄລ່ດວງຈັນໂຄຈອນຮອບໂລກເອີ້ນວ່າ “ດີຖີ” (ຊິ່ງເຮົາເອີ້ນວ່າຂ້າງຂຶ້ນ-ຂ້າງແຮມ) ໂດຍຫນຶ່ງຮອບເດືອນຈະໃຊ້ເວລາ 29 ວັນ 12 ຊົ່ວໂມງ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ສັບສົນກັບເສດຊົ່ວໂມງ ເພິ່ນຈຶ່ງກຳນົດໃຫ້ສອງເດືອນເທົ່າກັບ 59 ວັນພໍດີ. (ເດືອນຍີ່, ສີ່, ຫົກ, ແປດ, ສິບ, ສິບສອງ) ຈະມີ 30 ວັນເຕັມ, ໂດຍມີເດືອນຄີກ (ເດືອນຈຽງ, ສາມ, ຫ້າ, ເຈັດ, ເກົ້າ, ສິບເອັດ) ຈະມີ 29 ວັນ ວັດທະຈັກການເດີນທາງຮອບໂລກຂອງດວງຈັນ ຈະກິນເວລາເທົ່າກັບປົກກະຕິຈະມີ 362 ວັນ ເປັນ 1 ປີ… ແຕ່ຖ້າເຮົາຖືຕາມກົດເກນນີ້ຕະຫລອດໄປຈະເປັນບັນຫາຄື ໄລຍະເວລາວັນສຳຄັນທາງພຸດທະສາສະໜາລະຫວ່າງແຮມ 1 ຄ່ຳ ເດືອນ 8 ໄປຈົນເຖິງວັນອອກພັນສາ ຄື ຂຶ້ນ 15 ຄ່ຳ ເດືອນ 11 ມັນກໍຈະເລື່ອນໃຫ້ມື້ແຮມ 15 ຄ່ຳ ນັ້ນ ມາຮອດໄວຂຶ້ນຫນຶ່ງເດືອນ ທັງໆ ທີ່ຍັງເປັນລະດູຮ້ອນຢູ່ ເຊິ່ງບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມທຳມະຊາດຂອງເດືອນ 8 ທີ່ຕ້ອງຮັກສາລະດູການຕາມປະຕິທິນ ແລະ ຮັກສາວັນສຳຄັນທາງພຸດທະສາສະຫນາ ດວງຈັນຕ້ອງແຈ້ງສະຫວ່າງເພັງເຕັມດວງຖືກຕ້ອງກັບເລີກຍາມວັນເຂົ້າພັນສາ, ວັນມາຄະບູຊາ… ຈຶ່ງຕ້ອງຄຳນວນຫາວິຖີຈັນໃຫ້ຖືກຕາມ “ວານ” ແລະ ເດືອນ “ມາດ” ເຂົ້າມາໃນບາງປີອີກດ້ວຍ.

ດ້ວຍສາເຫດດັ່ງກ່າວຂ້າງເທິງນັ້ນ, ຮອບປີໃນປະຕິທິນຈັນທະລະຄະຕິ ຈຶ່ງມີນຳກັນສາມແບບຄື:

ປີປົກກະຕິມາດ ປົກກະຕິວານ: ເປັນປີທີມີ 12 ເດືອນ, ເດືອນເຕັມ 6 ເດືອນ, ເດືອນສ້ຽວ (ບໍ່ເຕັມ 30 ວັນ) 6 ເດືອນ, ລວມເປັນ 354 ວັນ.

ປີປົກກະຕິມາດ ອະທິກະວານ: ເປັນປີທີ່ມີ 12 ເດືອນ, ເດືອນເຕັມມີ 8 ເດືອນ (ໂດຍໃຫ້ເດືອນ 7 ເຊິ່ງປົກກະຕິຄວນຈະເປັນເດືອນສ້ຽວນັ້ນໃຫ້ເດືອນ 7 ມີເພີ່ມເປັນວັນແຮມ 15 ຄ່ຳໄດ້ອີກຫນຶ່ງວັນ. ສ່ວນເດືອນສ້ຽວອື່ນໆ ທີ່ເຫລືອກໍຍັງຄົງປົກກະຕິຄືເກົ່າ. ລວມທັງປີຈະມີ 355 ວັນ)

ປີອະທິກະມາດ ປົກກະຕິວານ ເປັນປີທີ່ມີ 13 ເດືອນ ໂດຍໃຫ້ເດືອນ 8 ເປັນສອງເດືອນ (ແປດສອງຫົນຄືແປດຫນ້າ ແລະ ແປດຫລັງ) ຫນຶ່ງປີນີ້ຈຶ່ງມີທັງຫມົດ 384 ວັນ.

ສະຫຼຸບແລ້ວແປດສອງຫົນແມ່ນປີທີ່ມີເດືອນ 8 ແປດສອງເທື່ອ, ມີແປດສອງຫົນກໍຍ້ອນວ່າຈຳນວນວັນໃນເດືອນປະຕິທິນຈັນທະລະຄະຕິມີແຕ່ 29 ແລະ 30 ວັນເທົ່ານັ້ນ (ສ່ວນເດືອນໃນປະຕິທິນສຸລິຍະຄະຕິພັດມີ 30 ແລະ 31 ວັນ) ເພື່ອໃຫ້ວັນເວລາຖືກຕ້ອງຕາມລະດູການເພິ່ນຈຶ່ງເພີ່ມເດືອນເຂົ້າຕື່ມອີກໜຶ່ງເດືອນ ແລະ ເພີ່ມໄດ້ສະເພາະແຕ່ເດືອນແປດກໍຍ້ອນວ່າເດືອນແປດເປັນລະດູຝົນ, ເປັນລະດູການປູກເຂົ້າຂອງຊາວນາ, ເປັນລະດູການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ແຜ່ພັນຂອງພືດ ແລະ ສັດນາໆ ພັນ ແລະ ເປັນເດືອນທີ່ພະສົງຕ້ອງເຂົ້າວັດຈຳພັນສາ.

 

 

ທີ່ມາ: vtlaos.com