ແບບຈຳລອງໂຮງແຮມນອກໂລກ

CSS Skywalker ໂຮງແຮມທີ່ຢູ່ເທິງອາກາດນອກໂລກ ແຕ່ຍັງຢູ່ວົງໂຄຈອນຂອງໂລກ ຄືກັບວ່າເປັນດາວທຽມຂະໜາດໃຫຍ່ອັນໜຶ່ງ ມີພື້ນທີ່ປະມານ 1,500 ຕາລາງແມັດ ແລະ ມີໂຄງສ້າງຄ້າຍຄືກັບຍານອາວາກາດ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແມ່ນ 1 ລ້ານໂດລາ ຕໍ່ຄືນ