ແທ້ຫຼືບໍ່ກິນອາຫານຍ່ອຍໆຫຼາຍຄາບດີກ່ວາກິນອາຫານແບບປົກກະຕິ 3ຄາບຕໍ່ມື້

ບໍ່ສະເໝີໄປ ການກິນອາຫານເປັນຄາບຍ່ອຍໆແຕ່ກິນຫຼາຍໆຄາບຕໍ່ວັນໄດ້ຮັບການເວົ້າເຖິງ ແລະ ເລີ່ມນິຍົມເວົ້າເຖິງເລື້ອຍໆ ແຕ່ຖ້າຖາມວ່າມັນດີກ່ວາການກິນອາຫານແບບຄາບປົກກະຕິວັນລະ3ຄາບຫລືບໍ່ ຄໍາຕອບຄືບໍ່ສະເໝີໄປສໍາລັບຄົນທີ່ມີບັນຫາໃນການຍ່ອຍອາຫານຄັ້ງລະຫຼາຍໆເຊັ່ນ:ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ສູງອາຍຸ ຊຶ່ງມັກມີອາການທ້ອງອືດ, ທ້ອງເຟີ້,ຖ້າຮັບປະທານອາຫານຫຼາຍໆຄາບຕໍ່ວັນ, ການຮັບປະທານອາຫານເປັນຄາບຍ່ອຍໆຫລາຍໆຄາບຕໍ່ມື້ສົ່ງຜົນສົ່ງຜົນດີກ່ວາຄື: ຈະເຮັດການຍ່ອຍອາຫານໄດ້ດີຂື້ນ, ອາການທໍລະມານຕ່າງໆຂ້າງຕົ້ນເບົາບາງລົງ, ແຕ່ຜູ້ໃຫຍ່ໃນໄວເຮັດວຽກ ແລະ ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຄວບຄຸມນໍ້າໜັກ, ການຮັບປະທານອາຫານຄາບຍ່ອຍໆຫຼາຍຄາບ ມັນເກີດອາການກິນອາຫານຫຼາຍກ່ວາທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການ,ເຮັດໃຫ້ອ້ວນ ແລະ ການຫຼຸດນໍ້າໜັກບໍ່ໄດ້ຜົນເທົ່າທີ່ຄວນ.

ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ເຮົາຄວນຄໍານຶງເຖິງຄື: ຮ່າງກາຍຕ້ອງການອາຫານເພື່ອສ້າງພະລັງງານ, ແຕ່ການກິນອາຫານຫຼາຍກ່ວາທີ່ຮ່າງການຕ້ອງການແມ່ນນໍາໄປສູ້ໂລກອ້ວນ, ດັ່ງນັ້ນໃນການຫຼຸດນໍ້າໜັກທີ່ໄດ້ຜົນ, ຈໍານວນພະລັງງານທີ່ໄດ້ຮັບຕໍ່ມື້ຍ່ອມສໍາຄັນຫຼາຍກ່ວາເລື່ອງການກິນອາຫານຫຼາຍກ່ວາວັນລະຫຼາຍຄາບນອກຈາກນີ້ຍັງຕ້ອງກິນອາຫານໃຫ້ຫຼາກຫຼາຍ, ເນັ້ນຜັກ,ຫມາກໄມ້ຫຼາຍໆ ແລະ ຕ້ອງອອກກໍາລັງກາຍຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ.