ແທ້ບໍ ຫອມຫົວໃຫຍ່ຊ່ວຍບຳລຸງອະສຸຈິເເຂງແຮງ !!!!!

ຫອມຫົວໃຫຍ່ ຊວ່ຍບຳລຸງອະສຸຈິເເຂງແຮງ

ໃຊ້ປຸງແຕ່ງເປັນອາຫານໄດ້ຫຼາຍຢ່າງຫາກເຮົາຮູ້ຈັກເອົາໄປປະສົມກັບນ້ຳເຜີ້ງແທ້ຮັບປະທານມັນຈະກາຍເປັນສູດ ໂຄສະນາບຳລຸງ ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈ ແລະ ນ້ຳອະສຸຈິໃນຊາຍເເຂງແຮງຂຶຶ້ນໄດ້ໂດຍມີວິທີຮັບປະທານງ່າຍໆຄືເອົາຫອມຫົວໃຫຍ່ເຄິ່ງຫົວແບບສົດ (ດິບ) ປັ່ນໃນເຄື່ອງປັ່ນຈົນລະອຽດປະສົມກັັບນ້ຳເຜີ້ງແທ້ຈຳນວນພໍປະມານແລ້ວແບ່ງຮັບປະທານ 2 ຄັ້ງ ໃນໜຶ່ງມື້ ເຊົ້າແລງ ກ່ອນຫຼືຫຼັງອາຫານ ເຮັດກິນເລື່ອຍໆບໍຈຳເປັນຕ້ອງກິນທຸກມື້ມັນມີປະໂຫຍດຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈ ເເລະ ນ້ຳອະສຸຈິທີ່ເຄີຍອອ່ນແອ ເເຂງແຮງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ສູນີ້ນິຍົມເຮັດເຮັດກິນມາເເຕ່ບູຮານແລ້ວແມ່ນໃຜທີ່ມີລູກຍາກ ສາມາດລອງເອົາສູດນີ້ໄປລອງເຮັດກິນເບີ່ງ ອາດເຮັດໃຫ້ສົມຫວັງກໍ່ເປັນໄດ້ ບໍ່ມີອັນຕະລາຍ