ແຕ່ງງານຕອນອາຍຸ 28-32 ປີ ຊີວິດຄູ່ຈະຍືນຍາວ

   ນັກສັງຄົມວິທະຍາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ຢູທ້າ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ເຜີບຜົນສຶກສາພົບວ່າ ຊ່ວງອາຍຸລະຫວ່າງ 28-32 ປີ ເປັນໄວທີ່ເໝາະສົມແກ່ການແຕ່ງງານຫຼາຍທີ່ສຸດ ເພາະເປັນຊ່ວງອາຍຸທີ່ເທົ່າທັນຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕົນເອງ ພົບກັບທາງເດີນຂອງຊີວິດ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນລະດັບໜຶ່ງ ການວິໄຈຍັງພົບອີກດ້ວຍວ່າ ຜູ້ທີ່ແຕ່ງງານຫຼັງອາຍຸ 32 ປີ ອັດຕາການຮ້າງໝາຍເພີມຂຶ້ນ ຂະນະທີ່ຄູ່ຮັກໄວລຸ້ນອາຍຸ 15-19 ປີ ເລີກລາກັນຫຼາຍທີ່ສຸດ.

   ເວັບໄຊ້ນິຕິຍະສານທາມລາຍງານຜົນການສຶກສາຂອງ ນິກ ວູບຟິງເກີ້ ນັກສັງຄົມວິທະຍາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຢູທ້າ ສະຫະລັດພົບວ່າ ຊ່ວງອາຍຸທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການເລີ່ມຕົ້ນຊີວິດຄູ່ຄື 28-32 ປີ ໂດຍຜູ້ວິໄຈນຳຂໍ້ມູນຈາກການສຳຫຼວດຄອບຄົວຂອງຄົນອາເມຣິກາລະຫວ່າງປີ 2006-2010 ແລະ 2011-2013 ມາວິເຄາະ ແລະ ພົບວ່າຄູ່ແຕ່ງງານທີ່ຢູ່ໃນຊ່ວງອາຍຸນີ້ມີອັດຕາການຮ້າງໝ້າຍຕ່ຳກວ່າຄູ່ແຕ່ງງານໃນຊ່ວງອາຍຸອື່ນ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງ 5 ປີທຳອິດຫຼັງຈາກການແຕ່ງງານມີອັດຕາການແຍກທາງກັນໜ້ອຍຫຼາຍ.

   ທາມ ລະບຸວ່າຜົນການວິໄຈເຊິ່ງໄດ້ຮັບການເຜີຍແຜ່ໃນເວັບໄຊ້ Family Studies ຂອງສະຖາບັນວິຊາການດ້ານການສຶກສາສະພາວະຄອບຄົວເມື່ອວັນທີ 20 ກໍລະກົດ 2015 ຖືເປັນອົງຄວາມຮູ້ໃໝ່ກ່ຽວກັບການໃຊ້ຊີວິດຄູ່ ເພາະທີ່ຜ່ານມາເຮົາັມກເຊື່ອກັນວ່າການແຕ່ງງານຊ້າຈະນຳໄປສູ່ຄູ່ຊີວິດທີ່ໝັ້ນຍືນ.

   ວູບຟິງເກີ້ອະທິບາຍວ່າ ຈາກການວິເຄາະຂໍ້ມູນພົບວ່າ ອັດຕາການຮ້າງໝ້າຍຈະສູງຂຶ້ນໃນຊ່ວງອາຍຸປາຍ 30 ເຖິງຕົ້ນ 40 ໂດຍຫຼັງຈາກອາຍຸ 32 ປີ ໂອກາດທີ່ຈະເກີດການຮ້າງໝ້າຍຈະເພີ່ມຂຶ້ນ 5% ຕໍ່ປີ ເຂົາຊີ້ວ່າເຫດຜົນທີ່ຄົນອາຍຸ 28-32 ປີ ເໝາະທີ່ຈະແຕ່ງງານນັ້ນມີຫຼາຍຂໍ້ ເຊັ່ນ : 

- ຄົນອາຍຸນີ້ໃຫຍ່ພໍທີ່ຈະຮູ້ເທົ່າທັນຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕົນເອງວ່າຕົນເຂົ້າກັບອີກຝ່າຍໄ້ດແທ້ ຫຼື ເປັນພຽງຄວາມຮູ້ສຶກຂະນະໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ.

- ເຂົາ ຫຼື ລາວໄດ້ເລືອກເສັ້ນທາງຊີວິດທີ່ຕົນເອງຕ້ອງການແລ້ວ ແລະ ເລີ່ມມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ເລື່ອງຕ່າງໆ.

- ມີຄວາມໝັ້ນຄົງທາງການເງິນໃນລະດັບໜຶ່ງ.

- ຍັງບໍ່ແກ່ເກີນໄປທີ່ຈະປັບຕົວ ປັບນິໄສ ການໃຊ້ຊີວິດປະຈຳວັນ ແລະ ອື່ນໆໃຫ້ເຂົ້າກັບອີກຝ່າຍໜຶ່ງ ເຊິ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນໃນການໃຊ້ຊີວິດຄູ່.

- ສ່ວນຫຼາຍຄົນອາຍຸປະມານນີ້ຍັງບໍ່ເຄີຍແຕ່ງງານ ຫຼື ມີລູກເຮັດໃຫ້ບໍ່ຕ້ອງແບ່ງເວລາເພື່ອໄປເບິ່ງແຍງດູແລລູກ.

   ວູບຟິງເກີ້ກ່າວອີກວ່າ ຄູ່ແຕ່ງງານທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນຊີວີດຄູ່ ສ່ວນຫຼາຍມັກຈະເປັນຄູ່ທີ່ຮູ່ນິໄສໃຈຄໍກັນດີ.

   ຂະນະທີ່ ຟີລິບ ໂຄເຮັນ ນັກສັງຄົມວິທະຍາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແມຣີແລນ ພັດມີຂໍ້ມູນທີ່ຕ່ງອອກໄປ ເຂົາອ້າງຂໍ້ມູນຈາກການສຳຫຼວດສະພາບສັງຄົມອາເມຣິກາທີ່ຊື່ວ່າ America Community Survey ທີ່ພົບວ່າຄູ່ແຕ່ງງານສູງອາຍຸມັກມີການປ່ຽນແປງຊີວິດແຕ່ງງານໜ້ອຍທີ່ສຸດ.

   ໂດຍອາຍຸທີ່ເໝາະສົມແກ່ການມີຊີວິດຄູ່ ແລະ ເລີກລາກັນໜ້ອຍທີ່ສຸດຄືຊ່ວງອາຍຸ  45-49 ປີ ແຕ່ຊ່ວງອາຍຸ 15-19 ປີ ຈະເກີດການຮ້າງໝ້າຍທີ່ຫຼາຍທີ່ສຸດ ຮອງລົງມາຄືຊ່ວງອາຍຸ 20-24 ປີ 25-29 ປີ ແລະ 35-39 ປີ ຕາມລຳດັບ ນອກຈາກນີ້ ປັດໄຈທີ່ໂຄເຮັນເຊື່ອວ່າຊ່ວຍໃຫ້ຊີວິດຄູ່ຍືນຍາວໄດ້ແກ່ ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານການເງິນ ການສຶກສາທີ່ດີ ການໝັ້ນກ່ອນຍ້າຍມາຢູ່ນຳກັນ ແລະ ການແຕ່ງງານກ່ອນມີບຸດ ລ້ວນມີສ່ວນເຮັດໃຫ້ຄູ່ແຕ່ງງານີຊີວິດຄູ່ທີ່ຍືນຍາວ.