ແຊ່ໄອໂຟນລົງໃນກົດ ມັນສິເປັນແນວໃດ

===============

Cr: Hey Try This