ແຈ້ງຂ່າວດີ!! ຜ່າຕັດຟຣີບັນຫາເລື່ອງຮີມສົບ

ຂ່າວດີ!! ຕ້ອນຮັບປີ 2019 ເຂົ້າສູ່ຊ່ອງທາງການປິ່ນປົວສຸຂະພາບປະຈຳປີນີ້ ໂດຍສະເພາະປະຊາຊົນລາວໃຜທີ່ມີບັນຫາເລື່ອງຮີມສົບ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເດັກນ້ອຍ ຫຼື ຜູ້ໃຫຍ່ ສາມາດມາລົງທະບຽນຮັກສານຳໝໍຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ ເພື່ອເຂົ້າຮັບການຜ່າຕັດປິ່ນປົວໂດຍບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າໃດໆທັງສິ້ນ.  ເຊິ່ງໂຄງການນີ້, ແມ່ນໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຄະນະອຳນວຍການໂຮງໝໍມະໂຫສົດ, ມະຫາວິທະຍາໄລສາດສຸຂະພາບ, ກຸ່ມແມ່ຍິງສາກົນ  (Women’s International Group) ແລະ ອົງການ Bridge the Gap Foundation Netherlands.     ໃນປີ 2019 ນີ້ ຈະຮັບລົງທະບຽນການປິ່ນປົວຢູ່ 2 ຈຸດຄື: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແມ່ນຢູ່ໂຮງໝໍມະໂຫສົດ ເປີດຮັບລົງທະບຽນໃນວັນອາທິດ ທີ 13-19 ມັງກອນ 2019 ແລະ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ ແມ່ນຢູ່ໂຮງໝໍແຂວງຕຳປາສັກ ໃນວັນອາທິດ ທີ 20-24 ມັງກອນ 2019. ສຳລັບຄົນເຈັບທີ່ຖືກລະບຸວ່າຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ ຈະຖືກພິຈາລະນາກ່ອນ. ນອກນັ້ນ, ຈະມີການຊຸກຍູ້ຊ່ວຍຄ່າເດີນທາງ ໄປ-ກັບ ດ້ວຍລົດເມ, ຄ່າອາຫານຕະຫຼອດໄລຍະຄ່າປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍ (ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍນີ້ ແມ່ນສະເພາະຄົນເຈັບແລະ ຜູ້ຕິດຕາມຄົນເຈັບ 1 ຄົນ)     ສະເພາະຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສາມາດລົງທະບຽນໄດ້ທີ່ພະແນກຜ່າຕັດກະດູກ ແລະ ສັນຍາກຳໂຮງໝໍມະໂຫສົດ ເຊິ່ງຜູ້ມາລົງທະບຽນຕ້ອງຖືໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ຈາກນາຍບ້ານ ແລະ ປື້ມສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ໂທສອບຖາມໄດ້ທີ່ 030 960 4893