ແຈ້ງການ!!!ນັກໂທດໂຕນຄຸກຂັງຊົ່ວຄາວບ້ານດົງສະຫວາດ11ຄົນ

ປະຊາສຳພັນຖຶງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໃຫ້ມີສະຕິລະວັງຊ່ວຍເປັນຫູເປັນຕາລະວັງເພາະມີນັກໂທດໂຕນຄຸກຂັງຊົ່ວຄາວບ້ານດົງສະຫວດໃນເວລາ19ໂມງ00ນາທີຂອງວັນທີ11/05/2018ຈຳນວນ11ຄົນລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້: