ແຂ້ວ​ຂາວ​ໃສ​ ບໍ່ມີຄາບ​ ແບບ​ງ່າຍໆ​ ດ້ວຍ​ໝາກ​ຂາມ​ດິບ​!

ກຳຈັດ​ຄາບ​ເທິງ​ຜິວ​ແຂ້ວ​ແບບ​ງ່າຍໆ​
ຫຼາຍ​ຄົົນທີ່​ຕິດ​ການ​ດື່ມ​ຊາ​ ກາ​ເຟ​ຫຼື​ມີຄົນ​ໃກ້​ຕົວ​ທີ່​ສູບຢາ​ ອາດ​ຮູ້ສຶກ​ໄດ້​ວ່າ​ແຂ້ວ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ແລະ​ຄົົນທີ່​ເຈົ້າ​ຮັກ​ອາດ​ມີຄາບ​ເຫຼືອງ​ທີ່ຕິດ​ຊອກ​ແຂ້ວ​ ຈົນ​ຍິ້ມ​ແລ້ວ​​ບໍ່​ໝັ່ນໃຈ​
ບໍ່​ຕ້ອງ​ຫ່ວງ​ ມື້​ນີ້​ມີ​ວິທີ​ການ​ງ່າຍໆ​ ທີ່​ຈະ​ແກ້​ບັນຫາ​ນີ້​ມາ​ຝາກ​ ມີ​ຕົວ​ຊ່ວຍ​ເປັນ​ ໝາກ​ນາວ​ແລະ​ໝາກ​ຂາມ​ຈາກ​ໃ​ນຄົວ​ນັ້ນ​ເອງ

ວິທີ​ການ​ຄື​ ຫາ​ໝາກ​ຂາມ​ດິບ​ໜ່ວຍ​ອ່ອນ​ໆ​ຫຼື​ໝາກ​ນາວ​ນຳ​ມາ​ລ້າງ​ໃຫ້​ສະ​ອາດ​ ຈາກ​ນັ້ນ​ຫັ່ນ​ຕາມ​ຂວາງ​ໃຫ້​ມີ​ສ່ວນ​ທີ່​ເປັນ​ເນື້ອຫຼາຍໆ​ ພັກ​ໄວ້​
ແລ້ວ​ ຈຶ່ງ​ມາ​ບ້ວນ​ປາກ​ດ້ວຍ​ນ້ຳ​​ຫຼາຍ​ໆ​ເທື່ອ​ ກ່ອນ​ນຳ​ເນື້ອ​ໝາກ​ຂາມ​ຫຼື​ໝາກ​ນາວ​ມາ​ຖູ​ແຂ້ວ​ໃຫ້​ທົ່ວ​ ເນັ້ນ​ບ່ອນ​ຊອກ​ແຂ້ວ​ຫຼາຍໆ​ ບ້ວນ​ປາກ​ 1 ເທື່ອ​ (ປ້ອງ​ກັນ​ວິ​ຕາ​ມິນ​ຊີ​ຫຼາຍ​ເກີນ​ໄປ​ຈົນ​ທຳລາຍ​ເຄືອບ​ແຂ້ວ​) ແລ້ວ​ຈຶ່ງ​ຖູ​ແຂ້ວ​
ເຮັດ​ປະຈຳ​ວັນ​ເວັ້ນ​ມື້​ ແລ້ວ​ແຂ້ວ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຂາວ​ໃສ​ ບໍ່ມີຄາບ